OVK-Besiktning Stockholm

Certifierad OVK Besiktning Stockholm

Vi utför OVK besiktning på riksnivå och kan därmed göra OVK kontroller på samtliga byggnader som har skyldighet att göra det. Självklart innehar vi rätt certifiering för att utföra kontrollerna och kan erbjuda er attraktiva priser. Välkommen till ett ventilationsföretag med stor erfarenhet och med er som kund i fokus!

OVK besiktning är något som skall genomföras regelbundet. OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3:e eller 6:e år (återkommande besiktning). Vi på Aerius Ventilation AB är ett ventilationsföretag i Stockholm med OVK-besiktning och andra ventilationstjänster i fokus. Vi arbetar i hela Mälardalen och erbjuder OVK-besiktning, ventilationsservice och andra ventilationstjänster.

Vi utför OVK-besiktning och arbeten med ventilationsanläggningar i alla typer av fastigheter, stora som små. Från stora kommersiella byggnader, hotell och sjukhus, till mindre fastigheter och privatbostäder. Inga uppdrag är för stora eller för små för oss på Aerius.

Ventilation Stockholm Medarbetare
Ventilationsfirmans Bil

OVK-Besiktning en bra investering

Att ha en bra ventilation är ett måste för din bostad och fastighet. Först och främst vill man säkerställa en bra luftmiljö för personerna som vistas i fastigheten i första hand. Det främjar både fastighetens hälsa och hälsan hos alla som bor i fastigheten. Det är också ett krav att ventilationen uppfyller viss standard enligt svensk lag.
Ansvaret ligger hos dig som fastighetsägare att en lagstadgad OVK-besiktning genomförs regelbundet. OVK-kontrollerna innebär att en certifierad besiktningsman kontrollerar ventilationssystemet och noterar eventuella brister som behöver åtgärdas.

Har du ett ventilationssystem som fungerar som det skall, är det inte bara av hälsoskäl viktigt, utan även för energibesparingen. Genom energibesparingen så kan kostnaden för en OVK-besiktning betala för sig själv.

Vi utför OVK besiktning i Stockholm, Uppsala, Västerås och övriga Mälardalen!

Boka OVK-besiktning i Stockholm

På Aerius Ventilation AB strävar vi alltid efter att få nöjda kunder och vi lämnar ingenting åt slumpen. Behöver ni en pålitlig leverantör med lång erfarenhet för er besiktning, kontakta oss idag så hjälper vi er!