Aerius Projektering

Vi utför kostnadsfri projektering om det rör sig om mindre objekt. Läs mer nedan vad det innebär!

Är man i tankarna på att renovera huset och riva väggar eller ifall man vill uppgradera sitt ventilationssystem kan vi projektera kostnadsfritt ifall det rör sig om ett mindre objekt. Vid större objekt tillkommer projekteringskostnad. Vi får väldigt många förfrågningar från just husägare med självdragssystem där ventilationen oftast är otillräcklig. I de fallen är de flesta projekteringarna kostnadsfria och vi ger en tydlig specificerad offert med problembeskrivning i huset och problemlösning.

Vi förklarar dålig ventilation

Något som vi märkt är väldigt uppskattat är just att man får förklarat varför man känner att ventilationen är dålig i huset, vi pekar ut bristerna konkret och förklarar därefter hur vi ska lösa problemet. Kommunikation är skälet till att våra kunder blir nöjda och återkommer till oss.