Referenser

BRF Smedsbacksgatan 32 i Gärdet/Östermalm

Byte av skorstensfläkt

Problem

BRF Smedsbacksgatan 32 hörde av sig till oss gällande en skorstensfläkt med missljud & vibrationer. Vi började med att boka ett platsbesök för att undersöka fläkten. Styrelsen kom fram till att de ville byta hela takfläkten mot en tystare och energisnålare variant istället för att behålla befintliga och reparera. Arbetet resulterade i högre luftflöden för samtliga bostadsrättsinnehavare och att ljudet försvann helt. Vi moderniserade skorstensfläkten med en ny energisnål EC fläkt och tillhörande styrning.

Lösning

-Demontering av befintlig skorstensfläkt

-Kranbil med 56 meter höjd och "korg" med utrymme för 3 personer, maxvikt 400 kg

-Byte av skorstensfläkt 150 * 150 cm & styr

-Driftsättning, injustering & skriftligt protokoll till samtliga lägenhetsinnehavare

Gymgrossisten Sveavägen, Stockholm

Byte av FTX-aggregat

Träning & hälsa är viktigt för oss på Aerius och vi hade förmånen att få hjälpa Gymgrossisten och se till så att deras kunder får en behaglig upplevelse av butiken med toppmodernt FTX-aggregat!

Problem:

-Gammalt VillaVent aggregat

-Kraftigt missljud

-Föråldrat aggregat

Lösning:

-Byte till Swegon Casa R5 Smart toppmatad

-Rengöring av frånluftskanaler

-Injustering

Resultat:

-Bättre luftflöden

-Lägre ljudnivåer

-Dubblad värmeåtervinning med roterande värmeväxlare

-Mycket renare luft med F7 Filter