Ventilation Södermalm

Vi ser över er ventilation på Södermalm

Hur ser ventilationen ut i er BRF? Kan du som fastighetsägare på Södermalm ha någon vinst i att uppgradera ventilationssystemet - och finns det några krav på att kontrollera detta med jämna mellanrum? Vi är experter på ventilation och vi åtar oss uppdrag över hela Stockholm med omnejd. Uppdragens storlek spelar ingen roll.

Vi kan såväl hjälpa dig som villaägare i Huddinge att få en bättre inomhusmiljö genom att se över din ventilation och vi kan har även kapacitet nog att hjälpa dig som fastighetsägare på Södermalm med en uppgraderad ventilation som ger varje lägenhet en bättre miljö - till ett bättre pris.

Dagens ventilationssystem är mer energieffektiva och det gör att ett byte av ett sådant ska ses ur ett rent investeringsperspektiv. Du - oavsett om du är fastighetsägare på Södermalm eller villaägare i utkanten av Stockholm - kommer efter några år att börja tjäna pengar på den initiala investeringen. Men, det rent ekonomiska är bara en vinst som kommer av att se över sin ventilation.

Bra ventilation ger bättre inomhusmiljö

breathing-at-home

Du kommer att tjäna pengar på sikt genom att byta ut ett äldre, ineffektivt ventilationssystem. Vinsterna är emellertid högre än så. Upplever du huvudvärk som är återkommande? Har du problem med att hålla koncentrationen uppe genom hela dagen? Har du ofta återkommande förkylningar eller har du till och med utvecklas olika allergier eller astma?

Allt detta kan i många fall härledas direkt till undermålig ventilation. Vi måste ha frisk, fräsch och cirkulerande luft inomhus och detta gäller såväl i hemmet som på arbetsplats eller skola.

Vi sköter din OVK-besiktning på Södermalm

Det här är ett problem i Sverige och det är något som man aktivt försöker motverka. Idag så är man som fastighetsägare, BRF och villaägare tvungen att - inom en given tidsintervall - utföra en OVK-besiktning. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och det är något som beslutats om på Riksdagsnivå - något som skedde 1991. En OVK-besiktning ska ske i syfte att alla fastigheter ska ha en tillfredsställande ventilation och där ingen riskerar att bli sjuk eller där själva huskroppen kan ta skada (fukt- och mögelskador kommer ofta som en naturlig följd av sämre ventilation).

Står du inför att genomföra en OVK-besiktning så är du välkommen att kontakta oss på Aerius. Vi är certifierade och åtar oss alla uppdrag - stora som små - och vi gör det med samma stora fokus. Vi kan även hjälpa dig som fastighetsägare på Södermalm att korrigera eventuella fel som visar sig i samband med en OVK-besiktning och därtill så kan vi även erbjuda ett komplett serviceavtal där vi ser över och håller ditt ventilationssystem i absolut bästa möjliga skick.

Ventilationsfirmans Bil

Det sparar du pengar på. Vi hjälper dig att undvika de akuta kostnaderna som kan komma av akuta skador. Ta din ventilation på allvar, det tjänar du på - både ekonomisk och ur ett hälsoperspektiv.