Ventilationsservice2024-05-09T10:56:19+01:00

Ventilationsrengöring – metodprinciper och utförande

Aerius Ventilation är medlem i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, vilket ökat expertisen inom företaget som en av Sveriges främsta specialister inom ventilationsrengöring.

Prisvärd och pålitlig Ventilationsrengöring

När utfördes en ventilationsrengöring i ditt hus senast? En ventilationsrengöring i villa och hus bör utföras ungefär vart tredje år och majoriteten av utförda rengöringar leder till förbättrad inomhusluft och luftflöden. Det är vitalt att ventilationssystem rengörs, både för människors hälsa men även husets hälsa.

Vad kostar ventilationsrengöring för hus eller villa?

Ventilationsrengöring kostar i genomsnitt ca 3.500 kronor ink moms för en villa. Priset varierar beroende på storlek och ventilationssystem bland annat. FTX service är dyrare och rengöring av enklare system är billigare.

Vilka metoder och verktyg använder ni för ventilationsrengöring i villa?

Vi använder följande metoder och verktyg för ventilationsrengöring i villa och hus:

 • Industridammfälla som fångar alla smuts, inget smuts hamnar i huset
 • Rensvajer med borste på toppen som roterar och tar bort avlagringar
 • Luftflödesmätare för att mäta luftflöden före och efter rengöring
 • Digitala protokoll som visar flödena i varje rum före och efter rengöringen
 • Fläktskrapa för att skrapa bort smuts i skovlarna på fläktmotorer
 • Utbytesdelar/slitagedelar som filter, köksslangar, kondensatorer byts ut på plats vid behov

Den bästa metoden innefattar torr rengöring utan vatten tillsammans med en industridammfälla. Industridammfällan skapar ett kraftigt vakuum i kanalerna som fångar upp all smuts. Medan dammfällan arbetar med att fånga upp smutsen använder vi en rensvajer för att borsta och föra smutset mot dammfällan.

ventilationsrengöring stockholm pris

Ventilationsrengöring för en bättre hälsa

Att regelbundet serva och rengöra din ventilationsanläggning ger ett bättre inomhusklimat, en lägre energiförbrukning och förlänger dessutom livslängden på systemet. Vi på Aerius Ventilation ser till att du får friskare luft samtidigt som du skyddar dig mot fuktskador, mögel och andra farliga luftpartiklar. Vi lämnar dessutom alltid ett protokoll med en checklista så att du ser vad vi gjort, där kan du också se luftflöden före rengöring samt efter för att kunna se skillnaden konkret.

Hur ofta ska ventilationssystemet rengöras i hus/villa?

Hur ofta din ventilation ska rengöras beror på vilket typ av system du har. I ett FTX-system ska exempelvis frånluftskanalen rengöras var tredje år och tilluftskanalen var sjätte år. Efter denna tid kan det nämligen bli så mycket smuts i ditt ventilationssystem att effektiviteten minskat med hela 30 procent. Om ni har husdjur eller är många i familjen, kan det dessutom behöva rengöras oftare. Annars finns det risk för dålig lukt, kondens samt mögel- och fuktskador. Rengjorda ventilationsrör förbättrar helt enkelt luftkvaliteten och skapar ett bättre och hälsosammare inomhusklimat. Att ha frisk luft inomhus är en förutsättning för att vi ska må bra. Därför uppmanar vi alla att se över sin ventilation med jämna mellanrum.

Ventilationsrengöring och regelbunden service för energioptimering

Utan service och rengöring byggs det upp smuts i kanalerna vilket ger ett sämre luftflöde. Detta innebär att systemet får arbeta hårdare för att luften ska cirkulera på ett effektivt sätt, något som i slutändan ger en högre energiförbrukning. Dessutom blir det mer slitage på systemet. Vi säkerställer därför att ventilationen är anpassad till ytan, antal personer i hushållet, husets täthet med mera. Om vi upptäcker eventuella fel som måste åtgärdas informerar vi dig givetvis om vad som behöver göras. Att regelbundet genomföra ventilationsrengöring är med andra ord en investering som lönar sig.

FTX Ventilation Service – Agera i tid, undvik larm & skador

Att rengöra ett FTX system är viktigt eftersom ventilationsrengöring behöver göras vart tredje år. Ett igensatt filter kan leda till olika larm, såsom för låga flöden på tilluft och frånluft, samt filterlarm som indikerar att filtret behöver bytas. Filter måste bytas minst en gång per år annars blir luftflödena betydligt sämre. Om man skippar service och underhåll, tappar man generellt 30% av verkningsgraden redan efter ett år. Vi ger konkurrenskraftiga priser direkt på telefon eller mejl för ventilationsservice av ett FTX system.

Det är i synnerhet viktigt att rengöra FTX-ventilationen och byta filter regelbundet för att:

 • Låta både fläktar och värmeväxlare arbeta ostört
 • Undvika larm om filterbyte
 • Undvika larm om låga flöden
 • Undvika att aggregatet jobbar hårdare i onödan
 • Förhindra onödiga reparationer
 • Undvika högre energikostnader

Vad kostar en FTX ventilation service ?

FTX ventilation service kostar i genomsnitt 3.000 – 5.000 kr ink moms. Priset för en FTX service varierar beroende på storlek av hus och hur smutsigt systemet är. Ju smutsigare det är desto viktigare att man tar tid och gör det ordentligt.

Pris för service av FTX Ventilation med ACJ Luftvärmeaggregat

Vissa hus har dessutom ett extra aggregat som är ett luftvärmaggregat (till exempel ett gammalt Bahco ACJ). Detta innebär att man har luftburen värme via ett separat aggregat där tilluften värms upp. Generellt kostar ftx service med luftburen värme mer och varierar från 4000 – 6000 kr efter rotavdrag. Vill du veta mer om rengöring av ventilationskanaler pris? Hör av dig!

Anlita oss för ventilationsrengöring

Våra kunniga medarbetare utför service, underhåll och reparationer på alla typer av ventilationssystem. Vi gör bland annat följande åtgärder:

 • Luftflödesmätning före rengöring
 • Rengöring av frånluftskanaler, IM-kanal och värmeväxlare
 • Rengöring av frånluftsdon
 • Injustering av luftflöden
 • Byte av filter både vanliga klippbara och specialfilter

Dessutom felsöker vi och undersöker värmeväxlare, byter kondensatorer vid behov samt byter köksslang vid behov. Våra tekniker kan även bistå med tips och förslag på hur du kan förbättra din ventilation och få ett hälsosammare inomhusklimat. Hos oss får du alltid snabb service, ett professionellt bemötande samt en tydlig offert och tidsplan.

Vi utför ventilationsrengöring i hela Stockholms Län och har lokala tekniker med god kännedom av ventilationssystemen i hela länet. Vi vet till exempel på förhand vilka system specifika gator har, både ute bland tekniker och inne på kontoret.

Vanliga frågor om ventilationsrengöring pris

Gör ni ventilationservice på alla system?2022-05-02T21:09:43+01:00

Ja, vi på ventilationsföretaget Aerius servar och rengör i stort sett alla ventilationssystem. Kontakta oss så bokar vi in ett kostnadsfritt platsbesök.

Vad ingår i en ventilationsservice?2022-05-02T21:10:15+01:00

Vad som ingår i en ventilationsservice beror på vilket system du har. Men vanligtvis ingår följande åtgärder:

 • Luftflödesmätning före rengöring
 • Rengöring av frånluftskanaler
 • Rengöring av IM kanal
 • Rengöring av frånluftsmotor
 • Projektering av luftflöden efter AMA
 • Injustering av luftflöden
 • Protokoll med värden efter rengöring

Vid service av ett FTX-system ingår fler moment.

Hur ofta ska man göra en ventilationsservice?2022-05-02T21:10:33+01:00

Det är viktigt att rengöra ventilationssystem regelbundet, men hur ofta beror helt på vilket system du har. Efter ca tre år kan det bli så mycket smuts i ditt ventilationssystem att effektiviteten minskar med hela 30 procent. Vi brukar därför rekommendera att göra en ventilationsservice minst var tredje år.

Vilka andra tjänster utför ni?2022-09-15T22:39:43+01:00

Vi erbjuder ett komplett utbud när det gäller ventilationsarbeten. Hos oss kan du få hjälp med att installera ett FTX-system, radonsanering, filterbyte, byte av takfläktar och mycket mer. Alla våra ventilationsmontörer och övrig personal har gedigen erfarenhet och kompetens.

Rengöring av ventilationskanaler, hur går det till?2022-09-27T19:52:55+01:00

En rengöring av ventilationskanaler utförs på bästa sätt med en industri dammfälla och sotarborste. Till sotarborsten använder man vajer och en skruvdragare som vispar runt sotarborsten. Man börjar med att plocka ner alla ventilationsdon, kopplar in industri dammfällan i ett av rören i huset och kör sedan in vajern med borsten från ett annat don av ventilationssystemet. All smuts från rensningen fångas upp av damfällan. Till dammfällan sitter ett s k päronfilter där all smuts hamnar. Det blir inget smuts i huset till följd av rensningen.

Serviceavtal ventilation – Erbjuder ni serviceavtal till privatpersoner och företag?2022-09-28T14:55:02+01:00

Ja! Vi erbjuder serviceavtal för alla möjliga typer av ventilationssystem, både för privatpersoner och företag. Kontakta oss så lägger vi upp ett anpassad serviceavtal där vi diskuterar förutsättningarna som till exempel serviceintervall, vad som ska ingå och vilken typ av fastighet det gäller som serviceavtalet ska gälla för.

Hur ofta behöver man göra en ventilationsrengöring?2022-10-13T14:16:06+01:00

Hur ofta du behöver göra en ventilationsrengöring beror på flera faktorer. Generellt kan man ändå säga att villor behöver rengöra ventilationskanaler och ventilationssystem vart 3:e till 6:e år. Ett hus med FTX-System har lite mer underhåll än hus med mekanisk frånluft. Exempelvis så har ett hus med en barnfamilj kortare intervaller mellan ventilationsrengöringar jämfört med hus där pensionärer bor.

Vad kostar ventilationsrengöring?2023-07-24T19:15:47+01:00

Priset för en ventilationsrengöring varierar beroende på system, storlek på hus och vilka typ av filter som ska bytas ut. För en villa upp till 300 kvadratmeter ligger kostnaden mellan 2500-5000 kronor inklusive moms och efter rot.

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 24 timmar!

Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till info@aerius.se. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation