Ventilationsservice2023-09-21T16:48:52+01:00

Ventilationsrengöring pris Stockholm

Aerius ventilationsrengöring bistår med energieffektiva helhetslösningar inom ventilation. Företaget startade sin verksamhet 2015 och har idag ett av branschens högsta kundnöjdhet. Detta beror på att varje projekt behandlas individuellt och vi lägger stor vikt i detaljer för att möta varje enskilt behov.

Prisvärd och pålitlig Ventilationsrengöring i Stockholm

Genom åren har vi på Aerius Ventilation utfört ventilationsrengöring och service för alla typer av ventilationssystem. En ventilationsrengöring för en vanlig villa kostar mellan 2 000 och 4 000 kr efter ROT. Priset varierar beroende på storlek och ventilationssystem bland annat. Vi går igenom hela systemet och ser till så att allt blir grundligt rengjort. Till skillnad från många andra företag gör vi inte bara en rensning av kanaler, utan även luftflödesmätning, reparationer och utbyten i de fall det behövs.. Det som är så bra är att vi även följer upp med tips och offert ifall det är något som behöver kompletteras, repareras eller göras om. Vi älskar ren luft och vill att våra kunder ska få den bästa tänkbara servicen man kan få. Få ett prisförslag på ventilationsrengöring inom 24 timmar.

Rengöring och service av ventilationskanaler för ett friskt inomhusklimat

Ventilationsfirman Aerius erbjuder ventilationsrengöring och service för alla typer av anläggningar och frånluftsvärmepumpar. Våra montörer har lång erfarenhet och hjälper bland annat till med filterbyte, luftflödesmätning och rengöring av kanaler. Vid behov kan vi dessutom hjälpa till med reparationer. Vi erbjuder service till både företag och privatkunder. Hör av dig så återkommer vi med en kostnadsfri offert.

ventilationsrengöring stockholm pris

Ventilationsrengöring för en bättre hälsa

Att regelbundet serva och rengöra din ventilationsanläggning ger ett bättre inomhusklimat, en lägre energiförbrukning och förlänger dessutom livslängden på systemet. Vi på Aerius Ventilation ser till att du får friskare luft samtidigt som du skyddar dig mot fuktskador, mögel och andra farliga luftpartiklar. Vi lämnar dessutom alltid ett protokoll med en checklista så att du ser vad vi gjort, där kan du också se luftflöden före rengöring samt efter för att kunna se skillnaden konkret.

Hur ofta ska ventilationssystemet rengöras i hus/villa?

Hur ofta din ventilation ska rengöras beror på vilket typ av system du har. I ett FTX-system ska exempelvis frånluftskanalen rengöras var tredje år och tilluftskanalen var sjätte år. Efter denna tid kan det nämligen bli så mycket smuts i ditt ventilationssystem att effektiviteten minskat med hela 30 procent. Om ni har husdjur eller är många i familjen, kan det dessutom behöva rengöras oftare. Annars finns det risk för dålig lukt, kondens samt mögel- och fuktskador. Rengjorda ventilationsrör förbättrar helt enkelt luftkvaliteten och skapar ett bättre och hälsosammare inomhusklimat. Att ha frisk luft inomhus är en förutsättning för att vi ska må bra. Därför uppmanar vi alla att se över sin ventilation med jämna mellanrum,

Ventilationsrengöring och regelbunden service för energioptimering

Utan service och rengöring byggs det upp smuts i kanalerna vilket ger ett sämre luftflöde. Detta innebär att systemet får arbeta hårdare för att luften ska cirkulera på ett effektivt sätt, något som i slutändan ger en högre energiförbrukning. Dessutom blir det mer slitage på systemet. Vi säkerställer därför att ventilationen är anpassad till ytan, antal personer i hushållet, husets täthet med mera. Om vi upptäcker eventuella fel som måste åtgärdas informerar vi dig givetvis om vad som behöver göras. Att regelbundet genomföra ventilationsrengöring är med andra ord en investering som lönar sig.

FTX Ventilation Service – Agera i tid, undvik larm & skador

Att rengöra ett FTX system är viktigt eftersom ventilationsrengöring behöver göras vart tredje år. Ett igensatt filter kan leda till olika larm, såsom för låga flöden på tilluft och frånluft, samt filterlarm som indikerar att filtret behöver bytas. Filter måste bytas minst en gång per år annars blir luftflödena betydligt sämre. Om man skippar service och underhåll, tappar man generellt 30% av verkningsgraden redan efter ett år. Vi ger konkurrenskraftiga priser direkt på telefon eller mejl för ventilationsservice av ett FTX system.

Det är i synnerhet viktigt att rengöra FTX-ventilationen och byta filter regelbundet för att:

 • Låta både fläktar och värmeväxlare arbeta ostört
 • Undvika larm om filterbyte
 • Undvika larm om låga flöden
 • Undvika att aggregatet jobbar hårdare i onödan
 • Förhindra onödiga reparationer
 • Undvika högre energikostnader

Vad kostar en FTX service ?

Kostnaden för en service och rengöring av FTX system ligger på mellan 3000-5000 kr efter rotavdrag. Priset för en FTX ventilation service varierar beroende på storlek av hus och hur smutsigt systemet är. Ju smutsigare det är desto viktigare att man tar tid och gör det ordentligt.

Pris för service av FTX Ventilation med ACJ Luftvärmeaggregat

Vissa hus har dessutom ett extra aggregat som är ett luftvärmaggregat (till exempel ett gammalt Bahco ACJ). Detta innebär att man har luftburen värme via ett separat aggregat där tilluften värms upp. Generellt kostar ftx service med luftburen värme mer och varierar från 4000 – 6000 kr efter rotavdrag. Vill du veta mer om rengöring av ventilationskanaler pris? Hör av dig!

Anlita oss för ventilationsrengöring

Våra kunniga medarbetare utför service, underhåll och reparationer på alla typer av ventilationssystem. Vi gör bland annat följande åtgärder:

 • Luftflödesmätning före rengöring
 • Rengöring av frånluftskanaler, IM-kanal och värmeväxlare
 • Rengöring av frånluftsdon
 • Injustering av luftflöden
 • Byte av filter både vanliga klippbara och specialfilter

Dessutom felsöker vi och undersöker värmeväxlare, byter kondensatorer vid behov samt byter köksslang vid behov. Våra tekniker kan även bistå med tips och förslag på hur du kan förbättra din ventilation och få ett hälsosammare inomhusklimat. Hos oss får du alltid snabb service, ett professionellt bemötande samt en tydlig offert och tidsplan.

Lokala tekniker i hela Stockholms Län

Vi utför ventilationsrengöring i hela Stockholms Län och har lokala tekniker med god kännedom av ventilationssystemen i hela länet. Vi vet till exempel på förhand vilka system specifika gator har, både ute bland tekniker och inne på kontoret.

Ventilationsrengöring 9 anledningar

Ventilationsrengöring förbättrar inomhusluften. En av de främsta anledningarna till att rengöra ditt ventilationssystem och kanalerna är att förbättra inomhusluften. Smuts, damm, pollen och andra föroreningar kan samlas i ventilationskanaler över tid. Detta kan leda till att de sprids i inomhusluften och att luftflödena blir avsevärt sämre då tanken är att den gamla luften ska kunna evakueras fritt ut genom kanalerna. Genom att rengöra ditt ventilationssystem minskar du mängden av dessa föroreningar och skapar en fri väg för den gamla förorenade luften att åka ut och på så sätt få friskare inomhusklimat.

Regelbunden rensning av ventilationskanaler ökar energieffektiviteten

Smutsiga och igensatta ventilationskanaler kan göra det svårare för ditt ventilationssystem att fungera effektivt. Detta kan leda till att systemet måste arbeta hårdare för att upprätthålla den önskade temperaturen. Genom att rengöra ventilationskanaler, fläktar, byta filter och rengöra ventilationssystem kan du förbättra dess energieffektivitet och potentiellt sänka dina energikostnader.

Rensa ventilationskanaler för att förlänga systemets livslängd

Regelbunden rengöring av kanaler kan bidra till att förlänga dess livslängd. Ett rent system med rena kanaler minskar slitage på komponenter och minimerar risken för mekaniska problem. På lång sikt kan du spara pengar genom att undvika kostsamma reparationer eller utbytesbehov.

Underhåll av ventilationssystem är husägarens ansvar

Att kontrollera och rengöra ventilationskanaler regelbundet ligger på husägarens ansvar. Många försäkringsbolag ser gärna att man tagit hand om sitt ventilationssystem ifall något skulle hända huset som till exempel fukt och mögelskador i vind eller våtutrymmen. Förutom alla de hälsofördelar man får av att rengöra ventilationssystemet regelbundet är det också viktigt att man tar ansvar. Läs mer om hur du kontrollerar din ventilation hos boverket.

Rensade ventilationskanaler minskar allergi- och astmarisk

Smuts och föroreningar i ventilationssystemet kan orsaka eller förvärra allergier och astmasymptom hos dem som är känsliga för dessa ämnen. Genom att rengöra ditt ventilationssystem regelbundet kan du minska risken för allergiska reaktioner och andningsproblem hos dig själv och dina medboende.

Rengöring kontrollerar fukt och mögel

Fukt och kondens kan ansamlas i ventilationskanaler, vilket skapar en gynnsam miljö för mögel och bakterier att växa. Om du inte rengör dina ventilationskanaler regelbundet kan det leda till att dessa skadliga organismer sprids genom hela byggnaden, vilket ökar risken för hälsoproblem och sk

Rengöring av ventilationskanaler minskar brandrisk

Kanalen som går till köksfläkten behöver rengöras från matos och fett. Genom att rengöra dina ventilationskanaler regelbundet minskar du risken för att fett, damm och smuts ansamlas till farliga nivåer, vilket bidrar till att skydda din fastighet och dess boende från potentiella bränder.

Rengöra ventilationskanaler förbättrar lukt och doft

Ett fungerande ventilationssystem ser till att evakuera ut gamla dofter och dålig lukt från bostaden. Regelbunden rengöring av kanalerna hjälper till att eliminera dessa lukter och skapar en mer behaglig inomhusmiljö för dig och dina medboende. Läs mer om hur ofta man behöver rengöra ventilationskanaler och hur du själv kan göra vad du kan för att hålla ditt system rent

Att investera i regelbunden rensning av ventilationskanaler är viktigt för att upprätthålla en hälsosam och säker inomhusmiljö. Behöver du hjälp med ventilationsrengöring? Kontakta oss på Aerius Ventilation, vi har gedigen erfarenhet av ventilationsrengöring för alla typer av fastigheter och ventilationssystem.

Rengöring ventilationskanaler pris – låg underhållskostnad

Ventilationsrengöring kostar mellan 2500 kr efter rot till 4000 kr efter rot beroende på system och storlek på hus, vilket i sig är en relativt låg underhållskostnad med tanke på att det ska utföras ungefär vart 3:e till vart 4:e år beroende på system.

Övriga skäl för rengöring ventilationskanaler

Underhåll och rengöring för radon

Radonsystem kan se olika ut, de allra flesta har radonsug eller FTX-System som sanerar förhöjda radonhalter. Ifall rengöring av kanaler, fläktar och till exempel filter missköts kan luftflödena försämras avsevärt. Sämre luftflöden leder till att radongaserna stannar kvar och inte evakueras som det är tänkt vilket i sin tur leder till förhöjda radongaser. Det här kan leda till ett hälsovådligt inomhusklimat i onödan. Vi hjälper till med rengöring och har lång erfarenhet av att rengöra alla möjliga typer av ventilationssystem samt radonfläktar.

Nyköpt hus? Säkra funktionalitet med rengöring av ventilationskanaler

Under vår tid i branschen har vi träffat många kunder som står inför liknande problem: de är osäkra på vilket ventilationssystem de har och hur det fungerar. Detta är ett vanligt fenomen, särskilt bland nyblivna husägare. Genom att utföra en rutinmässig rengöring av ventilationskanaler, inte bara ökar vi din förståelse och kunskap om systemet, utan vi ger dig också ett protokoll att spara i huspärmen. Det hjälper dig att hålla koll på rengöringsintervallerna och vilken typ av rengöring som utförts. Dessutom delar vi med oss av kostnadsfria råd och tips om hur du kan förbättra inomhusklimatet vid behov. Dokumentation är alltid bra att ha, och vår erfarenhet och insikt i branschen gör oss till ett pålitligt val för dina ventilationsbehov.

Relaterade artiklar

Vanliga frågor om ventilationsrengöring pris

Vad kostar ventilationsrengöring?2023-07-24T19:15:47+01:00

Priset för en ventilationsrengöring varierar beroende på system, storlek på hus och vilka typ av filter som ska bytas ut. För en villa upp till 300 kvadratmeter ligger kostnaden mellan 2500-5000 kronor inklusive moms och efter rot.

Hur ofta behöver man göra en ventilationsrengöring?2022-10-13T14:16:06+01:00

Hur ofta du behöver göra en ventilationsrengöring beror på flera faktorer. Generellt kan man ändå säga att villor behöver rengöra ventilationskanaler och ventilationssystem vart 3:e till 6:e år. Ett hus med FTX-System har lite mer underhåll än hus med mekanisk frånluft. Exempelvis så har ett hus med en barnfamilj kortare intervaller mellan ventilationsrengöringar jämfört med hus där pensionärer bor.

Serviceavtal ventilation – Erbjuder ni serviceavtal till privatpersoner och företag?2022-09-28T14:55:02+01:00

Ja! Vi erbjuder serviceavtal för alla möjliga typer av ventilationssystem, både för privatpersoner och företag. Kontakta oss så lägger vi upp ett anpassad serviceavtal där vi diskuterar förutsättningarna som till exempel serviceintervall, vad som ska ingå och vilken typ av fastighet det gäller som serviceavtalet ska gälla för.

Rengöring av ventilationskanaler, hur går det till?2022-09-27T19:52:55+01:00

En rengöring av ventilationskanaler utförs på bästa sätt med en industri dammfälla och sotarborste. Till sotarborsten använder man vajer och en skruvdragare som vispar runt sotarborsten. Man börjar med att plocka ner alla ventilationsdon, kopplar in industri dammfällan i ett av rören i huset och kör sedan in vajern med borsten från ett annat don av ventilationssystemet. All smuts från rensningen fångas upp av damfällan. Till dammfällan sitter ett s k päronfilter där all smuts hamnar. Det blir inget smuts i huset till följd av rensningen.

Vilka andra tjänster utför ni?2022-09-15T22:39:43+01:00

Vi erbjuder ett komplett utbud när det gäller ventilationsarbeten. Hos oss kan du få hjälp med att installera ett FTX-system, radonsanering, filterbyte, byte av takfläktar och mycket mer. Alla våra ventilationsmontörer och övrig personal har gedigen erfarenhet och kompetens.

Hur ofta ska man göra en ventilationsservice?2022-05-02T21:10:33+01:00

Det är viktigt att rengöra ventilationssystem regelbundet, men hur ofta beror helt på vilket system du har. Efter ca tre år kan det bli så mycket smuts i ditt ventilationssystem att effektiviteten minskar med hela 30 procent. Vi brukar därför rekommendera att göra en ventilationsservice minst var tredje år.

Vad ingår i en ventilationsservice?2022-05-02T21:10:15+01:00

Vad som ingår i en ventilationsservice beror på vilket system du har. Men vanligtvis ingår följande åtgärder:

 • Luftflödesmätning före rengöring
 • Rengöring av frånluftskanaler
 • Rengöring av IM kanal
 • Rengöring av frånluftsmotor
 • Projektering av luftflöden efter AMA
 • Injustering av luftflöden
 • Protokoll med värden efter rengöring

Vid service av ett FTX-system ingår fler moment.

Gör ni ventilationservice på alla system?2022-05-02T21:09:43+01:00

Ja, vi på ventilationsföretaget Aerius servar och rengör i stort sett alla ventilationssystem. Kontakta oss så bokar vi in ett kostnadsfritt platsbesök.

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 48 timmar!
Godkänd av villaägarna

Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till [email protected]. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius