Ventilationsservice i Stockholm med Aerius

Luftflödesmätning för ditt ventilationssystem

Vi börjar alltid först med luftflödesmätning där vi mäter luftflödena. Detta för att konstatera nuläget och nuvärdet på ditt ventilationssystem. Dessa värden skriver vi ner i ett skriftligt protokoll och anges i Liter Per Sekund. Vid slutet av arbetet får du sedan en eftermätning och detta skriftliga protokoll där du själv kan se och förstå vilka värden du hade innan rengöringen/service gjordes och vilka värden som blev efter vår ventilationsservice.

ventilationsservice med Luftflödesmätning

Vikten av att serva ventilationen i Stockholm ökar

Service av ventilation

I Stockholm spenderar vi i genomsnitt 80–90 % av vår tid inomhus. Ett friskt liv börjar därför med ett friskt inomhusklimat. Genom åren har vi på Aerius sett flera skräckexempel, kunder som hört av sig till oss med fukt och mögel i våtutrymmen, stillastående luft, huvudvärk, migrän, andningssvårigheter, sömnsvårigheter och mycket annat. Huset och människan mår mycket bättre av ett bättre inomhusklimat, det säger sig självt. Sunt förnuft. Ändå faller det mellan stolarna för många husägare att göra en ventilationsservice.

Byte av filter

Efter luftflödesmätningen börjar vi med rengöring av samtliga frånluftskanaler i hela huset. Vi rengör avluft, uteluft och samtliga frånluftskanaler med en 6-12 meter lång vajer med roterande borste på toppen. Samtidigt som vi kör med vajern och den roterande borsten har vi en industri dammfälla som kopplas på rören där all smuts hamnar. Inget smuts lämnas kvar, vare sig i rören eller i huset. Vi kommer in som ditt hus var, vi lämnar det bättre.

Aerius erbjuder service av din ventilation

Det finns ingen reglerad på att man måste göra en service av ventilationssystemet. Men å andra sidan finns det heller inga lagar på att man måste dammsuga i hemmet eller borsta tänderna två gånger om dagen osv. Detta kallas är något som kallas hygienfaktorer. Att rengöra ventilationskanaler och se till så att man håller hela systemet rent är en självklarhet som bör betraktas som en hygienfaktor. Våra kunder känner oftast en skillnad direkt på luftkvalitén och att inomhusklimatet genast blir mycket bättre. Detta beror helt enkelt på att smuts sätter sig överallt runtom och i ventilationssystemet. Det är något som vi har sett gång på gång igen genom åren vi arbetat ute hos våra kunder.

 

Några av problemen som uppstår när man har ett smutsigt ventilationssystem är:

  • Genomgående sämre luftcirkulation i hela huset
  • Risk för fukt och mögel i våtutrymmen
  • Symptomen ”sjukt hus” kan leda till huvudvärk, försämrad sömnkvalitet och snuva
  • Smutsigt system som sliter på fläktmotorer och system, ökade reparationskostnader

 

Slutligen vi vill säga att det är minst lika viktigt att välja ett företag med erfarenhet och kunskap som att utföra en ventilationsrengöring. Vi har utfört service och rengöringar i alla möjliga typer av fastigheter, därmed vet vi också hur man på bästa sätt utför jobbet. Läs mer FTX-Aggregat

Stockholm Stad Ventilationsservice