Hur hjälper FTX-ventilation mot radon?

Har du för höga halter av radon i ditt hus? Då behöver du göra en radonsanering för att skydda de som bor där mot skador som radon kan ge. Hur radonsaneringen går till beror lite på varifrån radonet kommer. Det vanligaste är radon från byggnadsmaterial eller marken.

Vid båda dessa typer av radon kan ett FTX-system bidra mycket till att avhjälpa och lösa radonproblem. Det ger dessutom ytterligare fördelar såsom ett bättre inomhusklimat och minskade uppvärmningskostnader. I denna artikel besvarar vi några av de vanligaste frågorna om radon och FTX-system.

radonsanering med FTX system

Innehållsförteckning

Vad är radon och hur kommer det in i huset?

Radon är en färg-, smak- och luktlös gas som är radioaktiv. När vi andas in gasen påverkas cellerna i våra lungor, och gasen kan på sikt orsaka cancer och andra luftvägsproblem. Det vanligaste sättet radon tränger in i huset på är genom byggnadsmaterial, mark och vatten.

Radon från byggnadsmaterial

Radon från byggnadsmaterial härleds ofta till blå lättbetong, även kallad blåbetong. Det är ett material som innehåller höga halter av radium, och därför kan det avge radon. Det användes flitigt under åren 1929–1975, så du bör se över när ditt hus är byggt.

Radon från marken

Grundämnet radium finns överallt i berggrunden och kan sippra in i huset genom otätheter i betongplattan som huset vilar på. Markradon är den vanligaste orsaken till radonproblem i hus och kan ibland nå värden på flera tusen Bq/m3 (gränsvärdet ligger på 200 Bq/m3 ).

Radon från vatten

Om du har egenborrad brunn finns risken att vattnet fått med sig radiumpartiklar från berggrunden. När detta vatten spolas i kranar och dusch avges radongas. Ett riktvärde är att 1 000 Bq/l vatten ger cirka 100 Bq/m3 radon i luften.

Varför hjälper FTX-ventilation mot radon?

Ett FTX-system är ett effektivt sätt att minska radonhalterna i huset genom att luften får en högre omsättningstakt. Det betyder att radonet vädras snabbare och ersätts av radonfri utomhusluft. Att installera FTX-ventilation är särskilt effektivt vid radon från byggnadsmaterial men fungerar även bra vid markradon, i synnerhet i kombination med en radonsug.

Vad är ett FTX-system?

Ett FTX-system innebär att luften i huset omsätts av fläktar som både suger in och blåser ut luften. På så sätt hålls mängden luft i huset i balans, och du slipper problem med undertryck eller övertryck i olika delar av huset. Innan inomhusluften blåses ut används den dock för att värma upp utomhusluften som är på väg in i huset. Det gör att värmen behålls i huset samtidigt som du får en god luftomsättning. Luften fördelas dessutom på flera platser i huset genom rörledningar, vilket gör att du kan styra luftflödet till olika delar av huset.

Vilka alternativ finns det vid radonsanering?

Utöver att installera FTX-ventilation mot radon kan det ibland fungera med bara en radonsug eller mekanisk frånluft. Det finns även så kallade radonbrunnar, som kan fungera effektivt om huset står på en grusås eller om det är flera hus som är drabbade av markradon. Om du har radon från vattnet behöver du istället använda en radonavskiljare som luftar vattnet innan det kommer in i huset så att radonet försvinner.

När hjälper en radonsug mot radon?

Vid måttliga mängder markradon kan det räcka att installera en radonsug. Denna suger då ut luften som finns under bottenplattan innan den radonhaltiga luften hinner komma in i huset. Vid höga halter markradon kan dock en radonsug vara otillräcklig och behöva kompletteras med exempelvis ett FTX-system för att man ska kunna minska radonhalterna.

När hjälper mekanisk frånluft mot radon?

Vid låga mängder byggnadsradon kan mekanisk frånluft hjälpa till att öka luftomsättningen. En vanlig komplikation är dock att den mekaniska frånluften suger ut den varma luften utan att värma upp den kalla utomhusluften. Det ger ökade värmekostnader samtidigt som mekanisk frånluft sällan klarar av att omsätta stora mängder luft på kort tid.

Det är därför en lösning som kan verka billig vid första anblick men som blir dyrare i längden. Vid medelhöga eller höga halter av radon hjälper ett FTX-system bättre, samtidigt som du får lägre uppvärmningskostnader och ett trivsammare inomhusklimat.

När hjälper en radonbrunn?

En radonbrunn innebär att en större typ av radonsug installeras en bit från husen som är drabbade. Radonbrunnen suger ut stora mängder luft från marken och förhindrar att radonet når byggnaderna. Det är därför effektivt vid höga eller mycket höga radonhalter i ett område med luftgenomsläpplig mark, såsom en grusås eller motsvarande.

Att installera en radonbrunn är ofta en större investering. Bland annat behöver en grävmaskin komma till platsen och rör dras i marken för att man ska kunna leda bort den radonhaltiga luften. Om en radonbrunn installeras för att ventilera bort markradon för flera hus kan dessutom ytterligare lösningar för radonsanering, såsom ett FTX-system, behövas i varje hus.

Vanliga frågor om radon och FTX-ventilation

Jag har problem med radon – bör jag installera FTX-ventilation?

Beroende på varifrån radonet kommer och vilka mängder det är kan FTX-ventilation vara ett bra alternativ. FTX-system fungerar särskilt bra vid radon från byggnadsmaterial och även mot markradon i kombination med en radonsug. Om det däremot är radon från vattnet krävs en radonavskiljare för att få bukt med problemet.

Hur går en radonsanering till?

Vid en radonsanering utgår vi alltid från en radonmätning och gör därefter ett hembesök för att se hur fastigheten ser ut och vilka möjliga lösningar som kan fungera för just dig. När vi kommit överens om en lösning lämnar vi en offert med alla kostnader inkluderade. Du kan därför enkelt ta ställning till offerten utan att bekymra dig om tillkommande kostnader. När du accepterat offerten påbörjar vi arbetet med att installera din lösning. Avslutningsvis sker en ny radonmätning för att säkerställa att åtgärderna haft önskad effekt.

Hur vet jag om jag har radon hemma?

Att mäta radon gör du enkelt genom att beställa ett radonmätningskit från en av flera olika leverantörer. Mätningen görs på vinterhalvåret, från oktober till april, och bör pågå i minst 60 dagar för att du ska få ett tillförlitligt resultat. Om resultatet visar på ett årsgenomsnitt över 200 Bq/m3 bör du genomföra en radonsanering för att minska halterna i byggnaden.

Vad kostar det att installera FTX-system för att åtgärda radon?

Kostnaden för att sanera radon med ett FTX-system kan variera beroende på flera faktorer såsom storlek, antal våningsplan och byggår. Priset för ett FTX-system varierar från 80 000 till 150 000 kronor efter rotavdrag. Viktigt att tänka på är att systemet, dvs kanaler och aggregat bör överdimensioneras för att radonhalterna ska hamna under gränsvärdena.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 48 timmar!
Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till info@aerius.se. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation