Installera ventilation i självdragshus – Expertens guide

Bor du i en villa eller i ett hus med självdrag och funderar på att installera ventilation? Du är inte ensam. Många husägare med självdragsventilation tätar sina hem med treglasfönster och extra isolering, vilket avsevärt försämrar självdraget. Självdragshus fungerar bäst med oljepannor och otäta fönster eller väggar, något som de flesta har övergivit till förmån för energibesparing, vilket är förståeligt.

Därför är det viktigt att man i en sån process också tar kontakt med en sakkunnig inom ventilation för att hitta en lösning som ersätter självdraget. Lösningen är mekanisk ventilation och de två vanligaste mekaniska system är mekanisk frånluft (F) och FTX-system (FTX) med värmeåtervinning. Här går vi igenom processen, generella prisuppskattningar och vad som är bra att tänka på.

Hur installera ventilation i självdragshus

Innehållsförteckning

Installera ventilation i självdragshus

Bor du i ett hus med självdrag kanske du upplever problem med stillastående luft som ger en instängd och unken känsla. Det är även vanligt att det är svårt att reglera temperaturen eftersom det inte går att styra ventilationen.

Den enkla lösningen på detta problem är att installera mekanisk frånluft, det vill säga en eller flera fläktar som blåser ut luft från huset så att ny luft kan leta sig in genom ventiler och springor. Detta gör dock att kall luft sugs in i huset, vilket ökar behovet av uppvärmning, i synnerhet under höst, vinter och vår. Resultatet blir bättre luftkvalitet, men du får även ökade uppvärmningskostnader.

En bättre lösning är att installera ett system där den varma inomhusluften används för att värma upp utomhusluften innan den släpps in i huset. Systemet kallas för värmeväxlare, eller FTX, och gör det enkelt och smidigt att få ett bra inomhusklimat och samtidigt spara på uppvärmningen.

Så går det till att installera ventilation i självdragshus

Platsbesök eller digitalt möte

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt platsbesök. Bor man långt utanför Stockholms Län brukar vi köra ett FaceTime samtal där man tillsammans med en av våra erfarna projektledare går igenom förutsättningarna. Under mötet går vi igenom hela huset från vind till källare och samlar information så som värmesystem, typ av fasad, taktyp och andra relevanta faktorer som är av betydelse.

Kanaldragningar i självdragshus

När vi kliver in i ett självdragshus börjar vi först med att titta ifall vi behöver dra några kanaler och vilka behov som finns. I många fall behövs inga nya kanaldragningar. Vi tittar även på ifall det finns en murstock eller en samlingshuv på taket med självdragskanaler vi kan nyttja för att slippa dra nya rör.

Konstruktion och teknisk planering

Efter att noggrant gått igenom hela huset från platsbesök och planritning utformar vi vanligtvis ett eller flera förslag för att möta varje specifikt behov. Vi tar hänsyn till ljudnivåer och energieffektivitet.

Prisuppgifter och offert

Efter analys och besiktning anpassar vi konverteringen från självdrag till mekanisk ventilation utifrån de specifika behoven som behöver uppfyllas.

Godkännande och utförande

Efter att offert godkänns planerar vi tillsammans med kund uppstart för konverteringen. Installation i självdragshus kan ta alltifrån 1 till 6 arbetsdagar för en vanlig villa. Under arbetets gång kan man bo i huset.

Bra att tänka på

Som kund behöver du egentligen inte tänka så mycket, den biten löser vi. Vi tar fram vilken lösning som passar bäst och anpassar oss utifrån husets förutsättningar.

För att kunna bilda sin egen uppfattning om hur man kan installera ventilation i ett självdragshus finns det framförallt två saker som är bra att tänka på.

Murstock/samlingshuv med kanaler

Genom åren har vi använt murstockar för att konvertera ett självdragshus till mekanisk frånluft med hjälp av en frånluftsfläkt på murstockens topp. Detta ingrepp är oftast smidigt och innebär 1-2 arbetsdagar. I självdragshus där det funnits oljepanna finns det generellt bra förutsättningar genom en samlingshuv på taket med 4-5 frånluftskanaler. Detta innebär att man oftast inte behöver dra några nya kanaler och man kan enkelt skapa frånluftsflöde med en takfläkt på samlingshuven.

Vindsutrymme

Ett vindsutrymme med ”ståhöjd” eller ”huk höjd” ger bra möjligheter för kanaldragningar, placering fläkt eller fläktar och ventilationsaggregat.

Pollenallergiker/astmatiker behöver särskilda filter

Finns det personer med besvär som pollen eller astma behöver man anpassa systemets filtrering och ta med det i beräkningarna.

Rördragningar för att installera ventilation i villa

Beroende på husets konstruktion går det ibland att återanvända befintliga rördragningar för att installera ventilation i villa eller i ett hus med självdrag. Ventilationsrörens diameter bör vara 100–200 mm för att ett bra luftflöde ska garanteras. Det är därför inte säkert att befintliga rör är tillräckliga för den nya ventilationen.

I hus och villor som är byggda med asbest eller eternit går det inte att använda de befintliga kanalerna, utan vi blir tvungna att dra nya rör. De gamla kanalerna täcks då för, så att inte ytterligare föroreningar från dessa kommer ut i huset. Målet är ett friskt och bra inomhusklimat fritt från skadliga partiklar och fukt.

Exakt var rören dras beslutar vi i samråd med dig som fastighetsägare. I vissa fall kan snickare kallas in för att bistå med håltagning samt för att bygga in rördragningar i schakt. Detta är oftast enkelt att göra själv för den händige, men möjligheten finns att få en komplett offert inklusive snickeriarbeten.

Installera ventilation i villa för bättre luft och ekonomi

Som du säkert förstått är det i många fall relativt enkelt att installera FTX i självdragshus och i villor. Vi tar ett helhetsansvar och ser till att du får ett system som är individuellt anpassat efter din fastighet och byggt för att hålla i många år.

Med ett FTX-system på plats får du som bor i ett självdragshus garanterat både bättre inomhusluft och mindre kallras. Du kan dessutom själv styra ventilationen för att på så sätt anpassa inomhusklimatet efter årstid.

Om du bor i ett hus med självdrag ska du kontakta oss – vi hjälper dig med installation av ventilation i villa så att du får ett bättre boende!

Vanliga frågor om installera ventilation i självdragshus

Vad kostar det att installera ventilation i självdragshus?

Priset för att installera ett ventilationssystem i självdragshus varierar beroende på vilken lösning man väljer och övriga förutsättningar. Kostnaden för att installera mekanisk frånluft varierar från 30 000 till 60 000 kr efter rot. Den dyrare varianten FTX-System kostar från 80 000 till 150 000 kr efter rotavdrag.

Hur många dagar tar det att installera ventilation i självdragshus?

Arbetsåtgången för att installera ventilationssystem i självdragshus varierar beroende på hur stort huset är och övriga förutsättningar. Den billigare varianten mekanisk frånluft tar 1 till 3 arbetsdagar att installera medans FTX-system varierar från 4 till 7 arbetsdagar.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 24 timmar!

Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till [email protected]. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation och inomhusklimat

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.