Vad kostar det att byta mekanisk frånluft till FTX?

Om ditt hus redan har mekanisk frånluft men du ser möjligheten att spara in på uppvärmningskostnaderna, kan det vara väl värt att byta till ett FTX-system. I många fall är det dessutom en relativt enkel insats eftersom många hus med mekanisk frånluft, i synnerhet de som byggdes mellan 1970 och 1985, redan har bra frånluftsrör som går genom huset.

Att byta din mekaniska frånluft till FTX går då snabbt och smidigt och kräver ingen större påverkan eller omfattande rördragningar i huset.

Såhär går det till när man byter mekanisk frånluft till FTX ventilation

Kostnadsfritt hembesök

Innan vi påbörjar något arbete gör vi alltid ett kostnadsfritt hembesök där vi går igenom dina förutsättningar och önskemål. Vi tittar även på de utrymmen som finns tillgängliga, såsom kattvindar, vind, källare och liknande. Under mötet ser vi givetvis till att svara på alla dina frågor och hjälper dig med rådgivning kring vilken lösning som skulle passa dig bäst.

Undersökning och genomgång

Ett FTX-aggregat installeras oftast på vinden eller i källaren för att minska buller och för att man ska slippa använda en del av boytan till ventilationssystemet. Vi tar mått för att se så att aggregatet och rören går att få in till de önskade utrymmena utan att göra åverkan på byggnaden. I samband med detta kontrollerar vi även var det är lämpligt att dra uteluft och avluftning för ny, frisk luft inne i huset samt hur vi bäst evakuerar den gamla, förorenade luften inifrån huset.

Offert och arbetsbeskrivning

Efter det kostnadsfria hembesöket får du en komplett offert med en fullständig arbetsbeskrivning, alla delmoment och allt ingående material. Du får därför inga dolda kostnader, utan det är enkelt för både dig och oss att veta vad vi kommit överens om.

Teknisk planering

Efter att vi gemensamt beslutat om en lösning hittar vi en tidpunkt när arbetet kan påbörjas. De två rören för avluft och uteluft dras normalt ut genom tak eller gavel med kombitakhuv eller kombiväggdon. Dessa platser har vi lokaliserat i förväg, men det är bra att vara förberedd på att vi kommer behöva ta upp hål i fastighetens ytskikt. Har du frågor under arbetets gång finns vi tillgängliga, antingen på plats eller via telefon.

Garanti och support

Efter installationen hjälper vi till med att justera in ventilationen samt går igenom hur du själv underhåller ditt system på bästa sätt. Givetvis kan du kontakta vår support om du har frågor eller funderingar kring ditt ventilationssystem. Vi lämnar dessutom alltid garanti, både på arbetet och utrustningen, så att du inte behöver oroa dig.

Vad kostar ett byte från mekanisk frånluft till FTX i villa?

Priset för att byta mekanisk frånluft till FTX beror på flera faktorer som bland annat husets vindsutrymme, ifall det finns befintliga rör man kan återanvända och storlek på huset. Kostnaden för att byta från mekanisk frånluft till FTX varierar från 90 000 kr till 130 000 kr.

Fördelar med att byta från mekanisk frånluft till FTX system

Värmeåtervinning: FTX-system återvinner värme från utgående luft, vilket kan resultera i betydande energibesparingar jämfört med mekanisk frånluft som bara kastar ut värmen från huset.

Kallraset försvinner: Med FTX försvinner kallraset från ventiler och otätheter eftersom minst 80% av tilluften innehåller återvunnen värme.

Bättre Luftkvalitet: Med FTX kan du filtrera inkommande luft, vilket är bättre för inomhusluftkvaliteten och kan minska allergier och andra hälsoproblem.

Klimatkontroll: FTX-system kan reglera både temperatur och fuktighet, vilket gör att inomhusklimatet kan optimeras för både komfort och hälsa. Vissa FTX aggregat kommer även med automatisk fuktstyrning.

Låg Ljudnivå: Moderna FTX-system är ofta tystare än äldre mekaniska frånluftssystem.

Luften byts ut ungefär varannan timme: Med FTX system kan man uppnå ett luftombyte i hela huset ungefär varannan timme.

Nackdelar med att byta från mekanisk frånluft till FTX system

Underhållskostnader: Eftersom FTX-system har fler komponenter som filter och värmeväxlare, kan underhållskostnaderna vara högre.

Komplexitet: FTX-system är tekniskt mer avancerade och kan kräva specialistkompetens för installation och underhåll.

Åverkan och utrymmen: Ett FTX-system kan kräva mer utrymme för installation, vilket kan vara en utmaning i mindre eller äldre byggnader.

Sammanfattningsvis kan övergången från ett mekaniskt frånluftssystem till ett FTX-system erbjuda betydande förbättringar i energieffektivitet och inomhusluftkvalitet. Men det är också en investering som kommer med ökade initiala och löpande kostnader, samt kan kräva mer plats och teknisk expertis.

Viktigt med ljuddämpare i ett FTX-system

När man byter från mekanisk frånluft till FTX är det viktigt att man kompletterar med ljuddämpare i alla stammar, dvs frånluft, tilluft, avluft och uteluft.

Vanliga frågor om byta mekanisk frånluft till FTX system

Hur snabbt betalar investeringen tillbaka när man byter till FTX från mekanisk frånluft/självdrag?

I verkligheten ligger återbetalningstiden oftast mellan 5 och 7 år. Faktorer som värmesystemets kvalitet och byggnadens isolering och täthet spelar en avgörande roll i en kalkyl över livscykelkostnaden. FTX-system är fortfarande det överlägset bästa ventilationssystemet man kan ha i sitt hus, inte bara för ett förbättrat inomhusklimat med renare luft, utan också för minskade värmeförluster.

Behöver man göra en bygganmälan till kommunen när man byter ventilationssystem?

Man bör kontakta sin kommun och förklara att man vill byta från mekanisk frånluft till FTX-ventilation. Generellt kan det behövas en bygganmälan innan man sätter igång.

Hur många dagar tar det att konvertera ett hus med mekanisk frånluft till FTX?

Det tar ungefär 4 till 6 arbetsdagar att konvertera ett hus från mekanisk frånluft till FTX-system. I de allra flesta fallen kan man koppla in befintliga frånluftskanaler vilket förenklar arbetet och sänker priset mot husägare.

Hur ofta behöver man byta filter i ett FTX system?

Man ska byta filter ungefär en gång per år och två gånger per år ifall man bor nära en trafikerad gata. Om det finns allergiker och astmatiker bland de boende behöver man även ta hänsyn till detta och då kan man behöva byta filter 2-3 gånger per år.

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 48 timmar!