Installera FTX i gammalt hus: Expertens råd 2023

Installera FTX i gammalt hus: Expertens råd 2023

FTX ventilation som visar ett aggregat med värmevåtervinning

Att installera FTX i ett gammalt hus är en stor investering och ett stort beslut. Det är viktigt att man ställer rätt frågor och tar reda på rätt saker när man sätter bollen i rullning. Det finns många bra skäl till att installera FTX-System i äldre villor, särskilt om man vill förbättra dess energieffektivitet och inomhusklimat. Här har vi valt de åtta viktigaste anledningarna till att installera FTX ventilation i gammalt hus:

  1. Effektiv värmeåtervinning: Ett av de mest övertygande skälen att överväga ett FTX-ventilation är dess höga grad av värmeåtervinning. FTX-system återvinner upp till 75-86% av värmen i den utgående luften och använder den för att värma upp den inkommande luften. Detta resulterar i en betydande energibesparing, vilket både minskar dina energikostnader och din miljöpåverkan.
  2. Kliniskt ren luft dygnet runt: För dem med allergier eller känslig för luftkvaliteten är ett FTX-system en game-changer. Systemet är utrustat med F7-filter som effektivt filtrerar ut partiklar, inklusive pollen och andra allergener, vilket ger ett betydligt renare och hälsosammare inomhusklimat. F7 filter renar 99,98% av luften i ett hus.
  3. Jämn värme och temperatur: Med ett FTX-system kan du njuta av en mer enhetlig och bekväm inomhustemperatur. Systemet fördelar värme jämnt över hela huset, vilket eliminerar kalla fläckar och bidrar till en allmänt mer bekväm inomhusmiljö.
  4. Värdeökning på fastigheten: Att uppgradera till ett FTX-ventilation kan även öka värdet på fastigheten. Potentiella köpare uppskattar energieffektiva funktioner och en förbättrad inomhusluft, vilket kan göra ditt hem mer attraktivt på marknaden.
  5. Det mest energieffektiva ventilationssystemet: FTX-system är mer energieffektiva än traditionella ventilationssystem, vilket minskar husets energiförbrukning och bidrar till att minska elförbrukningen jämfört med andra ventilationssystem.
  6. Lång livslängd: FTX-system är byggda för att hålla. Med rätt underhåll kan ditt FTX-system hålla i 20-40 år, vilket gör det till en långsiktig investering i husets komfort och värde.
  7. Investeringen betalar snabbt tillbaka: Studier idag finns på snabba återbetalningstider när man installerar FTX-System istället för t ex mekanisk frånluft. Återbetalningstid ligger på mindre än 4 år räknat på 4 kr/kWh. Detta gäller i synnerhet äldre hus med självdrag, där man står i val och kval mellan FTX-System eller mekanisk frånluft.
  8. Mycket mer styrmöjligheter: Dagens moderna FTX-Aggregat har touchdisplay panel där man kan styra luftflödena precis som man själv önskar. Man kan öka/sänka temperatur, öka/sänka luftflöden i hela huset, ställa in veckoprogram, forcera vissa specifika tider eller också ställa på bortaläge när man är borta för att nämna några. Möjligheterna är oändliga, med ett FTX-system kan du få det precis som du själv önskar. Många har även utvecklat appar med möjlighet att styra FTX-aggregatet från telefonen.

Installera FTX i gammalt hus ger betydande fördelar

Att installera FTX ventilation i gammalt hus kan ge betydande fördelar för både dig och ditt hem. Men det är viktigt att välja rätt system för dina specifika behov och förutsättningar, läs mer om FTX-ventilation och andra system hos boverket. På Aerius Ventilation kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp genom hela processen, från att välja rätt system till installation och efterföljande underhåll. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation. Vårt team av erfarna experter är redo att svara på alla dina frågor och hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för ditt hem. Att välja att installera ett FTX-system i ett gammalt hus är ett beslut som kommer att ge dig många fördelar på lång sikt. Oavsett om du är mest intresserad av att förbättra ditt hem energieffektivitet, öka ditt inomhusklimats kvalitet eller skapa en mer jämn och bekväm temperatur i ditt hem, finns det många anledningar till att ett FTX-system kan vara rätt val för dig. Kom ihåg att det alltid är bäst att rådfråga en expert när du överväger att installera ett FTX-system. Varje hem är unikt och det är viktigt att välja ett system som bäst uppfyller dina specifika behov och förhållanden. Att investera i ditt hem inomhusklimat är en investering i ditt välbefinnande. Med ett FTX-system kan du njuta av renare luft, jämnare temperatur och en betydligt bättre energieffektivitet.

FTX-installation i äldre hus: En utmaning som kräver expertis och erfarenhet

När det kommer till FTX installationer i gamla hus börjar vi i de allra flesta fallen med ett kostnadsfritt hembesök för att i detalj gå igenom hur rör ska dras och vart aggregat ska placeras bland annat. Tillsammans med kund går vi igenom hörn, väggar, ytterväggar, vind, källare, värmesystem, kök, isolering på väggar, glasfönster, ja i princip hela huset, från topp till tå. Äldre villor kan vara knepiga, vi brukar säga att FTX-installationer i äldre villor är som ett ”lego-bygge” eftersom det kräver att man på centimetern vet hur stora rördimensionerna ska vara samt att aggregatet får plats utan att man gör alldeles för stor åverkan på huset. Det är mycket som kan gå fel om det är en amatör eller oerfaren firma som utför installationen. Ingen är perfekt och det är mycket som kan gå fel, även vi har gjort några misstag längs vägen. Teknik och innovation rör sig fort framåt och det släpps nya kontrollpaneler mycket mer frekvent än för 10 år sedan. Efter flera tusen installationer har vi byggt upp en kunskapsbank och erfarenhet som vi gärna delar med oss av till våra kunder.

Experttips & unika insikter för dig som ska installera FTX Ventilation i ett äldre hus

När du planerar att installera ett FTX-system i en äldre villa, är det avgörande att noggrant samla in så mycket information som möjligt från de företag du ber om offerter. Vi har sammanställt en checklista över viktiga aspekter att tänka på, vilka frågor du bör ställa till ventilationsexperten som projekterar installationen, vilka tilläggsval som kan vara värdefulla att överväga, samt andra nyckelpunkter för att säkerställa en förstklassig installation.

Behovsanalys/Platsbesök: Det är viktigt att först gå igenom hela huset och undersöka enligt ovan hela huset från topp till tå. Man måste diskutera realistiska förväntningar på både temperatur, ljudnivåer, energibesparing och hur pass mycket bättre inomhusklimatet blir av att installera FTX i en äldre kåk. Kolla om företaget erbjuder kostnadsfritt platsbesök! Många företag slänger ut FTX offerter utan att först gjort en ordentlig genomgång av husets förutsättningar, detta kan leda till onödiga misstag för både beställare och utförare!

Ljudnivåer: Det är viktigt att klargöra om vilka realistiska förväntningar man kan ha på ljudnivåer systemet kommer att medföra. Ljudnivån bör aldrig överstiga 25 decibel på tilluft och aldrig över 30 decibel på frånluft. Vårt tips är också att be företaget slänga på extra ljuddämpare på både tilluft och frånluft, framförallt tilluften då dessa är de rör som etableras i samtliga sovrum/allrum. Det är värt att betala för extra ljuddämpare för att få det så tyst som möjligt, även om ett FTX-system aldrig är helt knäpptyst, är det ändå värt att få ner det till lägsta möjliga.

Isoleringstjocklek på rör i kalla utrymmen: Rör som installeras i kalla utrymmen måste alltid vara kondensisolerade. Vi monterar som standard minst 50 mm kondensisolering. Alla våra offerter inkluderar även ett tillval där isoleringstjockleken kan dubblas till 100 mm mot en extra kostnad. Dubbling av isoleringstjockleken hjälper till att bevara mer värme i rören under vintern och hålla borta värme under sommaren. Det är alltid värt att överväga 100 mm isolering för tillufts- och frånluftsrören i vinden. En sådan uppgradering bör inte kosta mer än 20-25 000 kr efter rotavdrag som ett tilläggsoption.

Åverkan/återställning: Diskutera med en sakkunnig för att bedöma vilken påverkan installationen av FTX kommer att ha på huset. Kommer man att behöva anlita snickare efter utförd installation? Det är viktigt att man får klarhet i dessa frågor och om snickare ska ingå i priset eller inte. Vi brukar i de allra flesta fallen kunna erbjuda en snickare till kund för att återställning. Detta är dock något som ska förtydligas i offert från utförare så att det inte uppstår några sura miner efter utförd installation. Generellt kan det handla om några meter rör som ska byggas in i schakt med gipsskivor och därefter avslutas återställningen med spackling och målning. De allra flesta kunderna brukar göra det själva, alternativt ta det i samband med en annan planerad renovering längre fram. Man behöver inte stänga in rör direkt. I många fall behöver man heller inte anlita snickare.

Garanti/support: Ta reda på vilka garantitider som gäller för material och arbete? Vi har som standard 2 års garanti på material och arbete. Har företaget en aktiv support? Är det ett företag som kommer att finnas till hands utan att man behöver jaga ifall ett felmeddelande skulle komma upp på kontrollpanelen till aggregatet? Man behöver iallafall inte jaga oss. För oss är våra kunder viktiga och att dom känner sig trygga, kunderna är vår bästa marknadsföring. Nöjda kunder innebär mer jobb men även att vi kan vara stolta över att vi inte är det klassiska hantverkarföretaget att man försvinner efter att fakturan är betald.

Underhåll: Filter ska bytas ca 1-2 gånger per år beroende om man bor i ett område där mycket föroreningar uppstår eller om det bor allergiker i huset. För de allra flesta räcker en gång per år. Filter kostar cirka 700-1000 kronor per byte. Rengöra ventilationskanaler bör utföras ca vart tredje till vart fjärde år och även så hela FTX-aggregatet för att maximera värmeåtervinningen och energiförbrukningen.

Arbetsåtgång/projektledning: Installationer av FTX-system i äldre villor tar ca 4-5 arbetsdagar. Under arbetets gång är det viktigt att man har en projektledare som är tillgänglig och engagerad. Ta även reda på om montörerna pratar svenska eller engelska. Vi har många gånger sett hur det går när en projektledare engagerar sig, det blir bättre installationer helt enkelt.

Vad kostar det att installera FTX i ett gammalt hus?

Kostnaden för att installera ett FTX-system i ett gammalt hus kan variera beroende på flera faktorer, som storlek, antal våningar och hustyp. Priset på ett FTX system kan variera från 80 000 till 150 000 kronor. I många fall kan man kan nyttja befintliga kanaler i hus som är byggda mellan 1960 till 1990. Prisbilden blir då lägre.

Vanliga frågor om FTX-System i äldre hus

Vilka nackdelar kommer med att montera FTX-system i äldre bostäder/villor?2023-05-26T14:24:39+01:00

Den enda nackdelen som finns gäller för tvåplanshus. Att installera ett FTX-system i ett tvåplanshus innebär att rör måste dras ner till entréplanet från systemet som oftast placeras i vinden. Detta kräver etablering av ”schakt”, små kanaler i väggarna på övervåningen, vilka vanligtvis är mellan 15-20 cm stora. Dessa schakt placeras ofta i diskreta områden som garderober eller hörn för att minimera åverkan i huset. I vår långa erfarenhet av att utföra flera tusen installationer i äldre hus, har vi sett att dessa schakt generellt är små och obetydliga för de allra flesta. Detta gör att fördelarna med förbättrad luftkvalitet och energieffektivitet från FTX-systemet klart överväger denna lilla estetiska kompromiss.

Hjälper ett FTX-system personer med allergier?2023-05-26T13:54:46+01:00

Absolut. FTX-system är utrustade med F7-filter som effektivt renar 99,97% av luften samt filtrerar ut partiklar, inklusive pollen och andra allergener, vilket ger ett renare och hälsosammare inomhusklimat.

Hur mycket värme återvinner ett FTX-system?2023-05-26T13:53:27+01:00

FTX-system återvinner mellan 75-86% av värmen i den utgående luften tillbaka till den inkommande luften.

Vad är fördelarna med att installera ett FTX-system i ett gammalt hus?2023-05-26T13:52:08+01:00

Svar: Ett FTX-system kan dramatiskt förbättra energieffektiviteten och inomhusklimatet i ditt hem. Det erbjuder effektiv värmeåtervinning, renare luft, jämn temperatur, en möjlig värdeökning på fastigheten, lång livslängd och många styrningsmöjligheter.

Relaterade artiklar

Vad tycker våra kunder om våra FTX installationer?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.

Offertförfrågan FTX installation

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 48 timmar!

Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till info@aerius.se. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation