Få bidrag för att energieffektivisera ditt småhus

Sedan juli 2023 kan du som äger ett småhus ansöka om ett nytt bidrag. Bidraget är till för att energieffektivisera småhus, vilket bland annat innefattar installation av FTX-system.

Småhuset måste vara en permanentbostad och vara ett en- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggt till par-, rad- eller kedjehus. Dessutom måste huset vara uppvärmt med antingen direktverkande el eller genom ett vattenbaserat system som värms med el eller gas.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ta del av bidraget:

 • Du ska helt eller delvis äga och stadigvarande bo i småhuset.
 • Småhuset ska vara uppvärmt med el eller gas.
 • Den som utför åtgärderna ska vara godkänd för F-skatt.
 • Materialet ska ha beställts tidigast den 8 november 2022.
 • Materialkostnaden måste uppgå till minst 20 000 kronor.
 • Åtgärden får inte genomföras i utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare.

Om energibidraget

Du får bidrag för det material som går åt för att genomföra en energieffektivisering av ditt hus. Bidraget uppgår till 50 procent av materialkostnaden, minst 10 000 kronor och högst 30 000 kronor. Det nya bidraget påverkar inte din möjlighet att söka rotavdrag, och det innebär att du därför kan få bidrag för både materialet och arbetskostnaden.

Till skillnad från rotavdraget måste du själv ansöka om energieffektiviseringsbidraget direkt på Boverkets hemsida. Ansökan ska göras inom fyra månader från att arbetet påbörjats, dock senast den 1 juli 2025.

Ansökan behandlas av Länsstyrelsen som prövar ansökan och därefter meddelar sitt beslut. Om ansökan godkänns behöver du begära en utbetalning av bidraget inom sex månader från att arbetet slutförts, men senast den 1 oktober 2025. Om arbetet slutförts innan du fått ett beslut ska ansökan om utbetalning ske max tre månader efter att du fått beslutet. Fortfarande senast den 1 oktober 2025.

energieffektiviseringsbidrag ett trähus med pengar

Två delar i bidraget

Det finns två delar i bidraget, dels ett bidrag för värmesystemåtgärder, dels ett för klimatskärmsåtgärder.

Bidrag för värmesystemsåtgärder

 • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem (exempelvis FTX-system)
 • anslutning till ett fjärrvärmenät
 • installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
 • installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar i kombination med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel
 • installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

Om du redan har fått bidrag för värmesystemåtgärder kan du även söka bidrag för klimatskärmsåtgärder.

Bidrag för Klimatskärmsåtgärder

 • tilläggsisolering av klimatskärmen
 • byte av fönster och/eller dörrar
 • tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar
 • vindtätning av klimatskärmen.

Kontakta oss på Aerius om du vill ha hjälp med att byta till FTX-system eller om du har frågor om det nya energibidraget.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 24 timmar!

Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till [email protected]. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation och inomhusklimat