Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK-besiktning – certifierade kontrollanter

Aerius Ventilation samarbetar med några av landets bästa OVK besiktningsmän med riksbehörighet för OVK och kan utföra besiktningar på alla typer av fastigheter, i hela Sverige. Med besiktningen säkerställer vi att ventilationen fungerar som den ska och att byggnaden har ett optimalt inomhusklimat.

OVK

Vad är OVK?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en besiktning som utförs regelbundet i syfte att undersöka hur ventilationssystemet fungerar. Enligt svensk lag ska de flesta byggnader regelbundet besiktigas från det att ventilationssystemet tas i bruk. Vanligtvis sker en OVK-besiktning vart tredje år eller vart sjätte år, beroende på fastigheten och vilket system som används.

Besiktningen säkerställer att luften i fastigheten är bra och att ventilationsanläggningen fungerar som det är avsett. Lagen om OVK-besiktning har varit i bruk sedan 1991.

Det är den som äger fastigheten som ansvarar för att besiktningen utförs på rätt tid och av en certifierad kontrollant. Aerius Ventilation har riksbehörighet för OVK och är uppdaterade kring de senaste ventilationsbestämmelserna. Med oss kan du vara trygg i att besiktningen genomförs korrekt och att du får rätt underlag.

Hur går en OVK-besiktning till?

Vid en OVK-besiktning kontrollerar vi att ventilationssystemet fungerar som det ska, att den inte innehåller några föroreningar som kan spridas i byggnaden samt att instruktioner och skötselanvisningar finns nära till hands. Beroende på vilket ventilationssystem du har gör vi olika kontroller och mätningar.

Några punkter som vi alltid kontrollerar:

  • Att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • Vilka åtgärder som kan vidtas för att optimera energiförbrukningen

När OVK-besiktningen är utförd får du ett besiktningsprotokoll som påvisar eventuella fel och brister, samt ett intyg som visar att besiktningen är utförd, resultatet från besiktningen och datum för nästa kontroll. Vi skickar även en kopia av protokollet till byggnadsnämnden.

Det är den som äger byggnaden som ansvarar för att eventuella fel åtgärdas så snart som möjligt. Om du önskar kan Aerius Ventilation hjälpa dig i att vidta nödvändiga åtgärder. Vi har lång erfarenhet av att reparera och underhålla alla typer av ventilationssystem.

Vill du boka tid för en OVK-besiktning? Be om en offert så hör av av oss inom kort!

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 24 timmar!

Vanliga frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till info@aerius.se. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation