Rengöra ventilationskanaler i hus – allt du behöver veta

När rengjorde du egentligen dina ventilationskanaler senast? I denna artikel djupdyker vi i vikten av att sköta och rengöra ventilationskanaler, hur ofta detta bör göras – och vilka metoder som är bäst att använda.

Ett välfungerande ventilationssystem spelar en central roll för både ditt och husets välmående. Det är avgörande för att ventilationen fungerar som den ska, och för att du ska få ett friskt inomhusklimat.

Innehållsförteckning

Varför är rengöring av ventilationssystem viktigt? 3 viktiga faktorer

Du får ett mer hälsosamt inomhusklimat

Den luft som rör sig genom ditt ventilationssystem kan bära med sig damm, avgaser, pollen och andra partiklar, vilket kan påverka hälsan negativt. Om systemet inte rengörs regelbundet, kan partiklarna fortsätta att spridas och bidra till allergier och andra hälsobesvär. Att rengöra ventilationskanalerna förbättrar luftkvaliteten och minskar riskerna för besvär såsom huvudvärk, trötthet samt irritation i ögon, näsa och hals.

Du sparar energi och sänker kostnaderna

Ett rent och välskött ventilationssystem kan leda till lägre energikostnader. Ifall damm och smuts ackumuleras på komponenter som ventiler och fläktar kan systemet bli ineffektivt och därmed dra mer el. Genom att rengöra ventilationskanaler säkerställer du att luften cirkulerar som den ska och minimerar dessutom energiförbrukningen.

Ditt ventilationssystemet håller längre

Genom att regelbundet rengöra och underhålla ditt ventilationssystem kan du förlänga dess livslängd. Om systemet inte sköts om kan det leda till för tidigt slitage och dyra reparationer, eller till och med att systemet behöver bytas ut.

rensning av kanaler

Hur ofta ska man rengöra ventilationskanaler?

Olika ventilationssystem kräver olika serviceintervaller. Hur ofta dina ventilationskanaler behöver rengöras kan variera beroende på faktorer som systemets storlek, ålder och typ. Till exempel kan ett hem med djur och rökare kräva fler rengöringstillfällen.

Rengöring av FTX-system

I ett FTX-system bör kanaler och aggregat rengöras vart tredje år. FTX-systemet är beroende av fria luftvägar, både genom filter och rör, för att värmeåtervinningen ska fungera optimalt.

Rengöring av Mekaniskt frånluftssystem

Mekanisk frånluft med kanalfläkt eller frånluftsfläkt på taket behöver service vart tredje år. Du bör också byta kondensator, rengöra fläktmotor och byta köksslang så takfläkten även betjänar im-kanalen som köksfläkten evakuerar matfett genom.

Rengöring av Frånluftsvärmepump (FX)

En frånluftsvärmepump, ett så kallat FX-system, behöver service och rengöring ungefär vart tredje till vart femte år.

Rekommenderade tidsintervaller

Det rekommenderas att rengöra ventilationskanalerna minst var tredje till femte år i villor, och varannan till tredje år i andra fastigheter såsom kommersiella byggnader. Byte av luftfilter bör göras årligen. Om bostaden ligger nära trafikerade vägar eller dammiga områden kan filterbyten behöva ske oftare.

Vilka metoder och verktyg används vid rengöring av ventilationssystem?

Det finns flera rengöringsmetoder och rengöringsverktyg som industridammfälla, rensvajer, luftflödesmätare, fläktskrapa och avfettningsmedel. Den bästa metoden för rengöring av ventilationskanaler är torr rengöring med rensvajer som har en roterande borste på toppen. Först kopplar vi in en industridammfälla med filter vid ett av husets don för att fånga upp all smuts. Sedan sätts en ca 10 meter lång flexibel rensvajer, med borsten som skrapar bort all smuts och driver det mot dammfällan. Att städa kanaler kan verka enkelt, men att kombinera de olika rengöringsmetoderna och avgöra kostnadseffektiva åtgärder kräver expertis. Här följer några viktiga delmoment som bör utföras i samband med professionell rengöring av ventilationssystem.

Luftflödesmätning före rengöring och efter

Innan man sätter igång med rengöring av kanaler är det viktigt att mäta upp nuvärdet på luftflödena i hela huset. När rengöring är klar görs en ny mätning för att kunna avgöra ifall en injustering behövs eller ej.

Kanalinspektion och rengöring av kanaler

Att använda rensvajrar med roterande borstar är standardmetoden för att rengöra ventilationskanaler. Man kan också genomföra kameraundersökningar för att upptäcka skador eller blockeringar.

Rengöring av till- och frånluftsdon

Det är viktigt att hålla både till- och frånluftsventilerna fria från damm. Annars kan man få problem med dåligt luftflöde som i sin tur kan leda till fukt- och mögelproblem i fastigheten.

Rengöring av ventilationsaggregatet

Ventilationsaggregatet, inklusive fläktar och värmeväxlare, behöver rengöras regelbundet för att säkerställa optimal funktion.

Byte av köksslang

Ett vanligt fel många gör är att missa att byta köksslangen. Byte bör göras när synligt fett och gul missfärgning uppstår runt om slangen, vilket kan innebära en stor brandfara. Tidigare var det kommunen som hade ansvar att byta köksslangen och rengöra kanalen till köksfläkten, men numera ligger det på husägaren.

Byte av kondensatorer

Förutom rengöring av ventilationskanaler är byte av kondensatorer en viktig del i en ventilationsservice. En kondensator är en slitagedel som finns till alla fläktmotorer. Man kan förenklat säga att en kondensator leder strömmen vidare till fläkten så att fläktmotorn kan spinna i rätt varvtal.

Injustering av luftflöden

Rengör man kanaler i ett mekaniskt ventilationssystem avslutar man alltid med att justera in luftflödena i samtliga don om det behövs. Därefter noterar man de nya luftflödena i ett protokoll som husägaren erhåller efter utförd rengöring. Det här steget är avgörande för att få bra luftflöden i ett hus.

Rengöra värmeväxlare

I äldre FTX-aggregat brukar det vanligtvis finnas en korsvärmeväxlare som man kan ta ut och skölja av med vatten, antingen i duschen eller med en vattenslang i trädgården. Det är dock viktigt att undvika att använda en borste, eftersom lamellerna på värmeväxlaren kan skadas, vilket i sin tur kan sänka effektiviteten på värmeåtervinningen.

Industridammfälla

I en professionell rengöring använder vi en industridammfälla som skapar ett kraftigt vakum i kanalerna samtidigt som man använder vajer med borste för att putsa bort avlagringar som smuts och fett. All smuts från kanalerna samlas sedan i dammfällans filter. Ingen smuts kommer därför att hamna i huset.

Vad kostar rengöring av ventilationskanaler?

Rengöring av ventilationskanalerna kostar i genomsnitt cirka 3.500 kr inklusive moms. Priset varierar beroende på storleken på ditt hem och ventilationssystem.

När visar ventilationen tecken på rengöringsbehov?

En tumregel är att fukt och imma ska försvinna inom 5-10 minuter efter en dusch. Är det fortfarande fuktigt och immigt efter den tiden bör man få en översyn och rensa kanalerna som går till våtutrymmena. Ett tips är att man kollar efter ett protokoll i huspärmen på när en rengöring utfördes senast.

Vanliga frågor om att rengöra ventilationssystem

Många undrar över hur ofta man bör rengöra ventilationskanalerna, hur lång tid det tar, och vad det kan tänkas kosta. Här ger vi svar på dessa vanliga funderingar.

Hur ofta ska man rengöra ventilationskanaler?

När det gäller villor, är det generellt bra att rengöra ventilationskanalerna ungefär var femte år. För andra byggnader med mekanisk ventilation bör rengöring ske med kortare mellanrum, ungefär var tredje år.

Vad kostar rengöring av ventilationskanaler?

Kostnaden för att rengöra ventilationskanaler i en villa varierar från 2 500 och 5 000 kronor. Priset skiljer sig beroende på hur stort huset är och hur mycket arbete som krävs.

Vad ingår i en komplett rengöring av ett ventilationssystem i villa?

När man rengör ventilationssystem ska det även ingå mer än att bara rensa ventilationskanaler. För att nämna några saker så bör det ingå injustering av luftflöden, byte av köksslang vid behov och förslag på kostnadseffektiva förbättringsåtgärder.

Hur lång tid tar det att rensa ventilationskanaler i en villa?

För de flesta villor tar rensning av ventilationskanaler bara några timmar. Men om du bor i ett större hus kan arbetet sträcka sig över flera dagar.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 48 timmar!

Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till info@aerius.se. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation