Varför rengöring av ventilationskanaler är så viktigt

Du får ett mer hälsosamt inomhusklimat

Den luft som rör sig genom ditt ventilationssystem kan bära med sig damm, avgaser, pollen och andra partiklar, vilket kan påverka hälsan negativt. Om systemet inte rengörs regelbundet, kan partiklarna fortsätta att spridas och bidra till allergier och andra hälsobesvär. Att rengöra ventilationskanalerna förbättrar luftkvaliteten och minskar riskerna för besvär såsom huvudvärk, trötthet samt irritation i ögon, näsa och hals.

Du sparar energi och sänker kostnaderna

Ett rent och välskött ventilationssystem kan leda till lägre energikostnader. Ifall damm och smuts ackumuleras på komponenter som ventiler och fläktar kan systemet bli ineffektivt och därmed dra mer el. Genom att rengöra ventilationskanaler säkerställer du att luften cirkulerar som den ska och minimerar dessutom energiförbrukningen.

Ditt ventilationssystemet håller längre

Genom att regelbundet rengöra och underhålla ditt ventilationssystem kan du förlänga dess livslängd. Om systemet inte sköts om kan det leda till för tidigt slitage och dyra reparationer, eller till och med att systemet behöver bytas ut.

rensning av kanaler

Hur ofta ska man rengöra ventilationskanaler?

Olika ventilationssystem kräver olika serviceintervaller. Hur ofta dina ventilationskanaler behöver rengöras kan variera beroende på faktorer som systemets storlek, ålder och typ. Till exempel kan ett hem med djur och rökare kräva fler rengöringstillfällen.

FTX-system – serviceintervall

I ett FTX-system bör kanaler och aggregat rengöras vart tredje år. FTX-systemet är beroende av fria luftvägar, både genom filter och rör, för att värmeåtervinningen ska fungera optimalt.

Mekanisk frånluft – serviceintervall

Mekanisk frånluft med kanalfläkt eller frånluftsfläkt på taket behöver service vart tredje år. Du bör också byta kondensator, rengöra fläktmotor och byta köksslang så takfläkten även betjänar im-kanalen som köksfläkten evakuerar matfett genom.

Frånluftsvärmepump (FX) – serviceintervall

En frånluftsvärmepump, ett så kallat FX-system, behöver service och rengöring ungefär vart tredje till vart femte år.

Rekommenderade tidsintervaller

Det rekommenderas att rengöra ventilationskanalerna minst var tredje till femte år i villor, och varannan till tredje år i andra fastigheter såsom kommersiella byggnader. Byte av luftfilter bör göras årligen. Om bostaden ligger nära trafikerade vägar eller dammiga områden kan filterbyten behöva ske oftare.

Hur rengör man ventilationen?

Vissa företag erbjuder tjänster där endast rengöring av ventilationskanaler ingår, trots att kanalrensning bara är en liten del av arbetet. Ett städjobb är enkelt men det är svårare att kunna avgöra ifall systemet fungerar korrekt och ifall det finns kostnadseffektiva förbättringar. Nedan har vi punktat upp flera viktiga delmoment som även bör göras i samband med professionell rengöring av kanaler.

Luftflödesmätning före rengöring och efter

Innan man sätter igång med rengöring av kanaler är det viktigt att mäta upp nuvärdet på luftflödena i hela huset. När rengöring är klar görs en ny mätning för att kunna avgöra ifall en injustering behövs eller ej.

Kanalinspektion och rengöring av kanaler

Att använda rensvajrar med roterande borstar är standardmetoden för att rengöra ventilationskanaler. Man kan också genomföra kameraundersökningar för att upptäcka skador eller blockeringar.

Rengöring av till- och frånluftsdon

Det är viktigt att hålla både till- och frånluftsventilerna fria från damm. Annars kan man få problem med dåligt luftflöde som i sin tur kan leda till fukt- och mögelproblem i fastigheten.

Rengöring av ventilationsaggregatet

Ventilationsaggregatet, inklusive fläktar och värmeväxlare, behöver rengöras regelbundet för att säkerställa optimal funktion.

Byte av köksslang

Ett vanligt fel många gör är att missa att byta köksslangen. Byte bör göras när synligt fett och gul missfärgning uppstår runt om slangen, vilket kan innebära en stor brandfara. Tidigare var det kommunen som hade ansvar att byta köksslangen och rengöra kanalen till köksfläkten, men numera ligger det på husägaren.

Byte av kondensatorer

Förutom rengöring av ventilationskanaler är byte av kondensatorer en viktig del i en ventilationsservice. En kondensator är en slitagedel som finns till alla fläktmotorer. Man kan förenklat säga att en kondensator leder strömmen vidare till fläkten så att fläktmotorn kan spinna i rätt varvtal.

Injustering av luftflöden

Rengör man kanaler i ett mekaniskt ventilationssystem avslutar man alltid med att justera in luftflödena i samtliga don om det behövs. Därefter noterar man de nya luftflödena i ett protokoll som husägaren erhåller efter utförd rengöring. Det här steget är avgörande för att få bra luftflöden i ett hus.

Rengöra värmeväxlare

I äldre FTX-aggregat brukar det vanligtvis finnas en korsvärmeväxlare som man kan ta ut och skölja av med vatten, antingen i duschen eller med en vattenslang i trädgården. Det är dock viktigt att undvika att använda en borste, eftersom lamellerna på värmeväxlaren kan skadas, vilket i sin tur kan sänka effektiviteten på värmeåtervinningen.

Industridammfälla

I en professionell rengöring använder vi en industridammfälla som skapar ett kraftigt vakum i kanalerna samtidigt som man använder vajer med borste för att putsa bort avlagringar som smuts och fett. All smuts från kanalerna samlas sedan i dammfällans filter. Ingen smuts kommer därför att hamna i huset.

Hur kan man rengöra ventilation själv?

Att rengöra ventilationskanaler själv är svårt men det finns några enkla knep för att åtminstone kunna göra det lite fräschare. Innan man sätter igång med att rensa ventilationskanaler själv behöver man ha en vajer med borste eller dammsugare och börja med att stänga av ventilationssystemet. Använd sedan en dammsugare och försök att komma in så långt det går i frånluftsrören. Har du vajer med borste kan du dra ut smutset från rör ner till golv och dammsuga upp det från golvet. Rengör därefter alla frånluftsdon och kanaler i hela huset efter bästa förmåga. Har du ventiler i fönster kan du rengöra dessa men undvik vatten. Dammsugare eller tryckluft funkar bra för alla typer av filter och ventiler. Man kan köpa en rensvajer med borste från till exempel jula för att kunna komma in längre i kanalerna. Har du väggventiler behöver du byta filter på dessa 1-2 ggr per år. Har du FRESH väggventiler så finns det 3 pack måttanpassade filter på bauhaus för en hundring. Man kan även köpa till pollenfilter till dessa.

Vanliga frågor om hur ofta man ska rengöra ventilationskanaler i villa

Många undrar över hur ofta man bör rengöra ventilationskanalerna, hur lång tid det tar, och vad det kan tänkas kosta. Här ger vi svar på dessa vanliga funderingar.

Hur ofta ska man rengöra ventilationskanaler?

När det gäller villor, är det generellt bra att rengöra ventilationskanalerna ungefär var femte år. För andra byggnader med mekanisk ventilation bör rengöring ske med kortare mellanrum, ungefär var tredje år.

Kostnad rengöring ventilationskanaler i en villa?

Kostnaden för att rengöra ventilationskanaler i en villa brukar ligga mellan 2 500 och 5 000 kronor. Det exakta priset kan dock skilja sig beroende på hur stort huset är och hur mycket arbete som krävs.

Hur lång tid tar det att rensa ventilationskanaler i en villa?

För de flesta villor tar rensning av ventilationskanaler bara några timmar. Men om du bor i ett större hus kan arbetet sträcka sig över flera dagar.

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 48 timmar!
Godkänd av villaägarna

Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till [email protected]. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius