Mini-FTX

HRU Alnor

Alnor Minit-FTX är avsedd att placeras i enstaka rum där du upplever dålig luft. Om det inte finns förutsättningar för andra ventilationslösningar, som till exempel ett FTX-system, är detta ett bra alternativ.

Alnor växlar mellan tilluft och frånluft så att man får bägge delarna i ett rum. Enligt tillverkaren får du en värmeåtervinning på cirka 60-80%, men vi anser att estimatet är i överkant.

Alnor HRU

Mitsubishi VL 50 & 100

Mitsubishi Mini FTX-varianterna VL 50 och VL 100 fungerar bra i enstaka rum där du upplever dålig luft. Det kan till exempel vara ett kontor i källaren eller ett gästrum där du inte har möjlighet att få till rördragningar.

Aggregaten jobbar lokalt och förser rummet med ny frisk luft och växlar om till frånluft. Växlingen mellan frånluft och tilluft sker automatiskt och den kan styras med tre olika hastigheter. Tillverkaren anger att du får 60-80% värmeåtervinning, men vii anser att estimatet är i överkant.

Mitsubishi VL 50
Har du frågor eller vill du veta mer?
Kontakta oss