Ansvarsförsäkring ger trygghet för dig som kund

Ibland är olyckan framme och misstag kan ske, oavsett hur ansvarsfull man är. Vi är måna om att alla våra kunder ska vara nöjda med vårt arbete. Därför har Aerius Ventilation AB en ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget If som skyddar både oss och våra kunder om det skulle uppstå en skada eller olycka. Det betyder att du som kund kan vara helt trygg när du anlitar oss för dina ventilationsarbeten.

Vår ansvarsförsäkring i korthet:

  • Gäller för alla våra anställda
  • Täcker alla typer av ventilationsarbeten i Sverige
  • Högsta försäkringsbelopp per skada: 10 000 000 kr

Försäkringen ersätter eventuella skador som uppstår under arbetets gång. Den täcker även skador som orsakas av våra produkter eller tjänster.

Försäkringen gäller bland annat för:

  • Skadestånd
  • Miljöskada
  • Serieskada
  • Nyckelförlust

Om du vill läsa fullständiga försäkringsvillkor kan du ladda ned dessa här.

Utöver ansvarsförsäkring har Aerius Ventilation AB även egendomsförsäkring, personförsäkring och transport- och marinförsäkring. Vi vill helt enkelt vara 100% säkra på att du som kund är skyddad om olyckan skulle vara framme. För oss på Aerius Ventilation är din trygghet vår prioritet.