Hur ofta ska jag byta ventilationsfilter i FTX-systemet?

FTX-ventilationssystem (Från- och Tilluftsventilation med värmeåtervinning) är en effektiv lösning för att förbättra inomhusluftens kvalitet och minska energiförbrukningen. Ett kritiskt underhållsmoment för att säkerställa systemets effektivitet och hållbarhet är regelbundet byte av filter. Men hur ofta ska dessa filter bytas? Låt oss dyka djupare in i detta ämne.

Innehållsförteckning

Varför är Filterbyte Viktigt?

nytt ventilationsfilter för ftx system jämfört med gammalt

Bibehållen luftkvalitet

FTX-systemet filtrerar både tilluften och frånluften. Om filtren blir smutsiga eller igensatta, kan det leda till försämrad luftkvalitet inomhus. Detta kan påverka hälsan negativt, särskilt för personer med allergier eller astma.

Undvik Övertryck

I ett FTX-system blir frånluftsfiltret ofta snabbt smutsigt. Frånluftsflödet minskar markant redan efter några månaders försmutsning, vilket kan leda till övertryck i fastigheten. Övertryck innebär att mer friskluft tillförs än vad som dras ut, vilket kan pressa in luften i byggnadens konstruktion och orsaka omfattande fuktskador.

Systemets effektivitet

Ett smutsigt filter gör att systemet måste arbeta hårdare för att flytta luft genom byggnaden, vilket kan leda till ökad energiförbrukning och slitage på systemets komponenter.

Förhindra skador

Regelbundet byte av filter hjälper till att skydda systemet från skador som kan uppstå på grund av damm och smuts.

Rekommenderade intervaller för filterbyte

Hur ofta man ska byta filter i ett FTX-system kan variera beroende på flera faktorer, inklusive systemets användning, miljö och filtertyp. Det är även viktigt att ta hänsyn till om boende lider av astma, allergi eller pollen. Här är några allmänna riktlinjer:

Var 3-6 månad

Detta är den vanligaste rekommendationen för kommersiella fastigheter som restauranger och kontor. I områden med hög luftförorening eller mycket pollen kan det vara nödvändigt att byta filter var tredje månad. Är man fler än fem personer i hushållet med astma eller allergi kan det vara nödvändigt att byta filter 2-4 gånger per år.

Var 6-12 månad

I renare miljöer eller i bostäder med mindre användning av ventilationssystemet kan det vara tillräckligt att byta filter en gång var sjätte till tolfte månad.

Månatlig kontroll

Det är bra praxis att kontrollera filtren varje månad för att se om de är smutsiga eller igensatta. Om de ser smutsiga ut, byt dem tidigare än det rekommenderade intervallet.

Hur vet man när det är dags att byta filter i ett FTX-system?

Kontrollpanelen larmar

Kontrollpanelen till FTX-systemet larmar oftast när det är dags att byta filter eller om det uppstår problem som för låga frånluftsflöden. Denna funktion säkerställer att du blir medveten om nödvändiga underhållsåtgärder i tid, vilket bidrar till att systemet fungerar optimalt och förebygger potentiella skador.

Visuell Inspektion

Kontrollera filtren regelbundet för att se om de är smutsiga eller igensatta. Ett filter som är grått eller svart bör bytas omedelbart.

Minskad Luftflöde

Om du märker att luftflödet från dina ventiler har minskat, kan det vara ett tecken på att filtren är igensatta och behöver bytas.

Ökad Energianvändning

Om du ser en oväntad ökning i energiförbrukningen kan det bero på att ditt ventilationssystem måste arbeta hårdare på grund av smutsiga filter.

Regelbunden kontroll och byte av filter i FTX system avgörande

Regelbunden kontroll och byte av filter i ditt FTX-ventilationssystem är avgörande för att upprätthålla god inomhusluftkvalitet, systemets effektivitet och förhindra skador. För de flesta hushåll rekommenderas att byta filtren var tredje till sjätte månad, men det är viktigt att anpassa intervallet efter dina specifika förhållanden och behov. Genom att hålla koll på filterstatusen kan du säkerställa att ditt FTX-system fungerar optimalt och bidrar till en hälsosam och energieffektiv inomhusmiljö.

Vanliga frågor om filterbyte

Vad kostar det att byta ventilationsfilter i FTX-system?

Priset för att byta FTX filter i en villa varierar beroende av storlek på aggregat, hur ofta man behöver byta och hur många som bor i huset. Kostnaden för ventilationsfilter i ftx system ligger mellan 300-1500 kronor om man byter filter själv. I nyare aggregat är filterkostnaden högre eftersom de är F7 filter med högre filterklass. I äldre aggregat från 80 talet är det vanligt med vanliga klippbara filter som är betydligt billigare.

Kan jag rengöra filtret istället för att köpa ett nytt?

Nej, du bör byta till ett nytt filter. De mest skadliga partiklarna är små och osynliga, men kan tränga ner i lungorna. Dessa fastnar i filtret, så även om det ser rent ut efter dammsugning, är det faktiskt inte rent!

Varför finns det två olika filter i systemet?

Tilluftsfiltret renar luften som kommer in i rummen. Frånluftsfiltret renar luften som går ut från rummen och skyddar ventilationssystemets värmeväxlare.

Vi är experter på service och filterbyten för FTX-ventilation

Aerius Ventilation är experter på service och filterbyten för FTX-system, med omfattande erfarenhet av både stora och små system. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest rekommenderade aktörer, med tusentals utförda installationer och serviceuppdrag. Vi erbjuder snabb och effektiv service till konkurrenskraftiga priser.

Varför anlita oss för filterbyte i FTX-ventilation?

Regelbundet filterbyte är avgörande för att ditt FTX-system ska fungera optimalt och bibehålla god inomhusluftkvalitet. Aerius Ventilation erbjuder:

  • Erfarenhet och expertis: Många års erfarenhet och tusentals lyckade projekt.
  • Snabb och pålitlig service: Alltid redo att hjälpa med både akuta och planerade behov.
  • Hög kvalitet och garanti: Endast de bästa produkterna och teknikerna används.
  • Personlig rådgivning: Skräddarsydda råd för att optimera ditt ventilationssystem.

Kontakta oss idag för att boka ett filterbyte och säkerställa att ditt FTX-system fungerar optimalt.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 24 timmar!

Vanliga frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till info@aerius.se. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation