Ventilation Värmdö

Vi hjälper dig med din ventilation på Värmdö

Har du problem med din ventilation i villan på Värmdö? Det kommer inte att lösa sig av sig självt och det kommer definitivt att påverka dig negativt. Vi är experter på all typ av ventilation och vi åtar oss uppdrag av alla tänkbara storlekar över hela Stockholm - Värmdö, Haninge, City, Södermalm - och vi vänder oss till fastighetsägare, BRF:er och villaägare.

Ventilation är viktigare än vad många tror. Skulle du anlita oss på Aerius för en kontroll av din ventilation i villan på Värmdö och där ditt ventilationssystem skulle uppvisa brister så är det dags att agera.

Varför? Jo, för att undermålig ventilation kommer att kunna leda till återkommande huvudvärk, sämre koncentrationsförmåga och en ökad mottaglighet för att utveckla allergier och astma. Det är, helt enkelt, en sämre miljö att vistas i. Genom att byta ventilationssystem så ger du dig - och din familj - perfekta förutsättningar för ett bra liv där ert inomhusklimat blir jämnt, behagligt och där hela tiden frisk och fräsch luft cirkulerar genom bostaden alla rum och vrår.

Vi genomför en OVK-besiktning

ovk-bes-600x446

Att ventilation är en allvarlig fråga bevisas inte minst av att vi i Sverige har krav på OVK-besiktning. En sådan ska genomföras inom givna tidsintervaller och det är en skyldighet som åligger varje fastighetsägare, BRF och villaägare (undantag finns för vissa husmodeller i kombination med ventilationssystem). Syftet med en sådan är att den ska säkerställa god ventilation. Om en OVK-besiktning visar brister så måste man också vidta åtgärder som leder till en bättre ventilation. Detta är något som vi haft i Sverige sedan 1991 då beslutet klubbades igenom i Riksdagen.

Vi har certifikat att utföra en OVK-besiktning och vi hjälper dig gärna då det är dags för dig att utföra en sådan. Vi kan även korrigera brister och, om så krävs, byta ut hela ventilationssystemet mot ett nytt sådant. Det senare skulle i så fall innebära en ganska stor kostnad, men det handlar om en ren investering som på sikt kommer att spara dig pengar. Dagens moderna lösningar är avsevärt mycket mer energieffektiva än äldre system: du kommer att tjäna pengar redan från dag ett.

Vi kan även erbjuda serviceavtal där vi hela tiden ser över och kontrollerar skicket på fastighetens ventilation. Det ger dig en bättre kontroll och en minskad risk för akuta, kostsamma skador. Vi ser till att din ventilation i fastigheten på Värmdö är optimerad för varje enskild bostad. Alla har rätt till frisk och fräsch luft. Det är ditt ansvar som fastighetsägare och med oss som partner så kommer dina hyresgäster att få en perfekt inomhusmiljö - oavsett årstid. Vår kunskap är din trygghet! Välkommen till Aerius.

Ventilationsfirmans Bil