Essvent fläkt – allt om kryddhyllefläktar

Essvent S kryddhyllefläkt Systemair – allt om du behöver veta

2023-02-06

Essvent S kryddhyllefläkt som numera är Systemair är ett av Sveriges vanligaste fläktar och finns installerad i hundratusentals bostäder runt om i vårt avlånga land, den påträffas vanligast i lägenheter. Essvent fläkt betjänar oftast 2-3 frånluftspunkter i en bostad som till exempel badrum, kök och tvättstuga samtidigt som den evakuerar ut matos från spiskåpan kallad enessen. Fläkten är stilren, har god effektivitet och är enkel att installera och rengöra. Däremot har de en begränsad livslängd. För dig som är på väg att renovera köket kan det vara värt att fundera på alternativa fläktlösningar som förbättrar energieffektiviteten och skapar ett bättre inomhusklimat. OBS! Bor du i lägenhet bör du rådfråga styrelsen innan du river en Essvent fläkt i samband med renovering. Det är viktigt att återställa bostadens ventilation och funktion, många gör ett misstag när man river ett Essvent system utan att tänka på att den måste återställas. Det finns flera ersättare av bland annat Systemair som tillverkat Essvent. Vid en eventuell ventilationskontroll som sker med jämna mellanrum kan man få nedslag och i värsta fall vite ifall man ej utfört arbetet på ett fackmannamässigt med rätt återställning och luftflöden.

Essvent ventilation

Essvent S sitter oftast i köket ansluten till en kökskåpa

Innehållsförteckning

Essvent spiskåpa – betjänar badrum och kök

Så gott som alla bostäder har en spiskåpa och dessa har ofta monterats bakom en kryddhylla, vilket gett dem namnet kryddhyllefläkt. Essvent S, som egentligen heter C1-120F, har genom åren sålts under flera olika varumärken, bland andra Enessen, Contura, Sebo, LHG Kanalfläkt, Villavent och Systemair. Det har gjort den till en mycket vanlig modell som finns installerad i såväl lägenheter som fritidshus och villor.

Essvent kryddhyllefläkt är enkel att installera och har god effekt, vilket har gjort att gamla enheter gärna byts ut mot exakt likadana nya fläktar vid renovering. Att den funnits länge och är väldigt populär har också bidragit till att det finns en stor reservdelsmarknad. Det är bland annat lätt att få tag på motorer, fläkthjul och andra delar.

Essvent S tillverkas av Systemair – en av världens största tillverkare av fläktar

Systemair är idag en av världens största tillverkare av fläktar och aggregat. Systemairs frånluftsfläktar har i många år dominerat med sina hållbara frånluftsfläktar. Ersättare till Essvent S finns hos Systemair.

Essvent kryddhyllefläkt – bra att tänka på

Essvents kryddhyllefläktar är generellt enkla till sitt utförande och därför uppstår sällan några problem – förutsatt att fläktarna rengörs regelbundet. Det är även vanligt att koppla in frånluft från exempelvis tvättstuga eller badrum till Essvent spisfläkt. På så sätt kan man få en enhet som ventilerar större delar av boendet. Detta är vanligast i lägenheter men förekommer även i andra typer av fastigheter.

Ett mekanisk frånluftsaggregat som Essvent S kombinerat med spiskåpa enessen fungerar genom att en fläkt suger ut luft från fastigheten och leder den till en ventil på husets tak eller fasad. Luft kommer sedan in i bostaden genom tilluftsventiler eller springor vid exempelvis fönster och dörrar. Denna typ av ventilation är en av de vanligaste i Sverige, även om allt fler börjar se sig om efter mer energieffektiva system.

Uppgradera essvent fläkt för bättre ekonomi

Om du är på väg att renovera ditt kök, eller om det börjar bli dags att byta ut din Essvent fläkt, kan det vara värt att undersöka vilka alternativ som står till buds.

  • Dels kan du byta ut spiskåpan till en likadan Essvent S.
  • Dels kan du uppgradera till den kraftigare modellen Essvent L.
  • Dels kan du installera en takfläkt och välja en snygg spiskåpa.
  • Dels kan du skaffa ett FTX-system som ger bättre ekonomi och inomhusklimat.

Byta till en likadan Essvent S

Detta är det enklaste och billigaste alternativet som du dessutom ofta kan göra själv. Alla anslutningar och eljobb finns redan på plats, så det enda du behöver göra är att koppla ur den gamla fläkten och koppla in den nya.

Uppgradera till Essvent L

Essvent L är en kraftfullare modell än Essvent S. Den går dessutom tystare och har samtidigt ett högre luftflöde. Om du har haft problem med fukt eller dålig lukt kan detta vara ett alternativ för att med små medel få bättre ventilation i hemmet. Essvent L har samma mått och anslutningar som sin lillebror, så även denna är enkel att installera själv.

Vad kostar det att byta ett essvent system?

Kostnaden för att byta ett gammalt essvent system varierar beroende på flera faktorer så som vilken spiskåpa som är monterat och hur den sitter. Priset för att byta ett essvent system ligger mellan 15 000 till 20 000 kronor efter rot.

Flytta essvent: ersätta med designkåpa och sänka ljudnivå

Om du verkligen vill få ner fläktljudet i hemmet är en takfläkt ett bra alternativ. Då placeras fläkten med motor på taket och luften sugs från en spiskåpa i köket. Detta öppnar även upp för möjligheten att skaffa mer designade spiskåpor då du inte behöver få plats med en fläkt. Denna installation kräver dock ofta omdragning av både el och ventilationskanaler, samt en installation uppe på taket. Det bör därför utföras av ett ventilationsföretag för att minska risken för komplikationer.

Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans går igenom olika alternativ. Vi arbetar med alla stora tillverkare, så du är inte låst när du väljer att jobba med oss. Kontakta oss idag så hjälper vi dig att hitta rätt!

Finns det finare kåpor till essvent och enessen ute på marknaden?

Det finns inte så mycket att välja mellan när det kommer till att välja schysstare spiskåpa men vi kan tipsa om flexit ec monolit tillsammans med flexits kryddhyllefläkt ec som är energisnål och tyst. Den kommer med glasskiva som man kan plocka bort för att få det snyggare estetiskt.

Östberg har även en kryddhyllefläkt som heter IFK som går ihop med franke spirit alliance lägenhet.

Den estetiskta skillnaden mellan en enessen och de nyare kåporna Spirit och flexit, är att vreden ersätts med knappar. Samt att de nya får en mer ”slimmad” look när man demonterar glasskivorna från kåporna och att det är LED belysning.

Prata med ett proffs innan du byter köksfläkt

Är du osäker på vilket system som passar dig bäst kan det vara väl värt att prata med en expert. Vi på Aerius ventilationsfirma har lång erfarenhet av ventilationsarbeten och är vana vid att utföra såväl service och reparationer som renoveringar eller byte av hela system.

Relaterade artiklar

Vanliga frågor om Essvent

Utför ni service och rengöring av Essvent system?2023-02-06T13:16:59+01:00

Ja! Vi älskar att rengöra och återställa gamla Essvent system så de blir så gott som nya och effektiva. Vi byter även fläktmotorer på Essvent system och gör även reparationer. Ifall det inte är något fel på Essvent systemet finns det ingen anledning till att kasta det, oavsett ålder.

Kan jag byta min Essvent S spiskåpa till ett FTX-system?2023-09-09T08:51:11+01:00

Om det är en lägenhet är det korta svaret nej, i flerbostadshus måste flera saker undersökas och godkännas av föreningens styrelse först och främst i de fall man vill uppgradera systemet och göra om det befintliga. Är det en villa så är det korta svaret ja. Det finns både små och stora värmeväxlare och i samband med en renovering kan det vara läge att se över hela bostadens ventilation för att få både bättre ekonomi och inomhusklimat. Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök så kan vi se vad som skulle passa dig bäst.

Hur ofta ska jag rengöra min Essvent spiskåpa?2023-09-09T08:51:45+01:00

Hur ofta du behöver rengöra köksfläkten beror givetvis på hur mycket och hur fet mat du lagar. Essvent S köksfläkt har ett vanligt filter som bör rengöras minst var sjätte månad, helst varje kvartal. Detta för att få bort fett och smuts som kan utgöra en brandfara. Igensatta filter minskar även luftflödet så att fläktmotorn måste arbeta hårdare och därmed dra mer el.

Vad är skillnaden mellan en gammal Essvent och en ny kryddfyllefläkt?2023-09-09T08:52:31+01:00

Essvent S kryddhyllefläkt är en enkel och effektiv modell, så skillnaderna mellan ett gammalt och ett nytt aggregat är framför allt en fråga om ljudnivå. Gamla AC-fläktar kan ha ett högre motorljud än moderna EC-fläktar och även dra mer el. En ny fläkt kan dra upp till 60% mindre ström än en gammal modell, men detta handlar överlag om relativt få kWh jämfört med fastighetens uppvärmningskostnader. Att byta till en modern fläkt ger därför inga större ekonomiska effekter utan är snarast en fråga om ljud och estetik.