Hur förbättrar man ventilationen i källaren?

Har du tillräckligt med ventilation i din källare? Källare har historiskt sett inte använts som boyta, utan tjänat som förvaring eller utrymme för värmepanna och vattenberedare. Att det då var svalare i källaren och att det förekom lite ”källarlukt” var inget som spelade någon större roll. Men i takt med att allt fler vill utnyttja alla ytor i sitt hus har kyla, fukt och lukt i källare blivit något som många behöver hantera.

Att installera ventilation i källaren kan vara ett sätt att hantera problemen. Men det finns även risker om ventilationen inte installeras på ett korrekt sätt. Här går vi därför igenom vad du bör tänka på när du funderar på att installera FTX-ventilation eller mekanisk ventilation i källaren.

installation ventilation källare

Radonsug med frånluftsfläkt installerad i källare

Innehållsförteckning

Därför ökar fukt och mögel i källaren

Om källaren huvudsakligen används för förvaring är det oftast inget större problem med att det är sämre ventilation i källaren än i resten av huset. Vanligtvis är luften då dessutom något svalare i källaren än i resten av huset, vilket är bra om du exempelvis förvarar matvaror där.

Men när det börjar bli dags att spendera mer tid där, kommer också krav på högre värme och bättre ventilation i källaren. En lösning som många tar till är då att tilläggsisolera invändigt för att kunna hålla kvar mer värme. Detta kan leda till en ökad temperaturskillnad mellan inneluften och den kalla marken som omger källarens både väggar och golv. Temperaturskillnader är, som bekant, ett utmärkt sätt att få kondens, vilket kan leda till röta och mögel.

I samband med att källaren byggs om installerar många dessutom tvättstuga, dusch och toalett i källaren. Detta leder till ökad fuktmängd i luften, dessutom i kombination med utandningsluft och svett från personer som nu vistas längre perioder i källaren. Kombinationen av högre luftfuktighet och ökade temperaturskillnader är därför en bra grogrund för mögel.

Varför förbättra ventilationen i källaren?

Ett sätt att få bukt med problem med ökad fukt, dålig lukt och mögel är att förbättra ventilationen i källaren. När luften omsätts snabbare kan fukt i luften vädras mer effektivt, och källaren blir torrare. Detta stoppar fortsatta mögelangrepp och gör dessutom att mycket av dålig och unken lukt försvinner.

Givetvis förutsätter detta att källarens väggar har ett fullgott fuktskydd från utsidan så att inte ny fukt kontinuerligt tillförs utifrån. Detta brukar dock oftast synas genom att det uppstår fuktfläckar på väggar eller golv, samt att färg flagnar från betongväggar med mera. Om fuktskyddet är dåligt behöver du först och främst gräva upp runt huset och lägga om dränering och fuktskydd innan ventilationen kan ge önskad effekt.

Så installerar du ventilation i källaren

När du vill förbättra ventilationen i källaren handlar det främst om två saker: frisk luft in och dålig luft ut.

För att få in frisk luft i källaren kan det behövas nya friskluftsintag. Dessa behöver borras genom en yttervägg för att skapa en kanal där utomhusluft kan sugas in i källaren. När du installerar nya friskluftsventiler i källaren bör du tänka på ett par saker:

  1. Friskluftsventilen bör placeras högt upp på väggen, gärna ovanför ett element eller annan värmekälla.
  2. Luftintaget bör förses med kallrasskydd för att hindra att kall luft tar sig in när man inte vill.
  3. Fundera på om friskluftsventilen ska ha en fläkt eller inte. Med en fläkt ökar inströmningen av luft, som dessutom sprids bättre i lokalen. Denna bör då ha såväl filter som kondensskydd samt möjligheten att reglera luftmängden steglöst.

För att få ut dålig luft behöver du någon form av mekanisk ventilation i din källare, med andra ord en fläkt som kan suga ut luften. Även denna bör placeras högt upp på väggen, dock inte över en värmekälla, eftersom du då kommer att suga ut all värme som elementet ger.

Har du ett våtrum, såsom badrum, dusch eller tvättstuga, i källaren är det ett bra ställe att placera frånluftsventilen i. För bästa effekt bör den fläkt du installerar ha möjlighet till kontinuerlig drift i kombination med fuktstyrning. Då får man en bra grundventilation samtidigt som fläkten kan ge extra ventilation om luftfuktigheten stiger.

FTX-ventilation i källaren

För att minska uppvärmningskostnaderna och samtidigt få ett bra inomhusklimat kan det vara värt att installera FTX-ventilation i källaren. I ett FTX-system används värmen i den luft som sugs ut för att värma upp luften som sugs in. Ett sådant system omfattar oftast hela huset, men är extra gynnsamt för källare eftersom man då kan kombinera uppvärmning och ventilation i ett och samma system. Du behöver inte heller ta upp några nya friskluftsventiler i källaren, utöver de som eventuellt behövs för ditt FTX-system.

Ett FTX-system kräver dock att det finns möjlighet att dra rör i huset. Det innebär dessutom en större investering än att installera mekanisk ventilation i källaren. Samtidigt kan det på sikt löna sig, eftersom beräkningar visar att energianvändningen i en medelstor villa minskar med 3 000–6 000 kWh/år när ett FTX-system installerats.

Vad kostar det att installera ventilation i källare?

Kostnaden för att installera ventilation i källare varierar beroende på faktorer som storlek och vilket system man vill installera. Priset kan variera allt ifrån 10 000 rot till 70 000 kr. En våtrumsfläkt i tvättstuga eller våtutrymme i ett befintligt hål kostar t ex 7000 kr med installation. Håltagning genom betong för tilluftsventil kostar i genomsnitt 5000 kr inkl håltagning.

Vanliga frågor om att installera ventilation i källare

Hur kan man förbättra luften i en källare?

Det billigaste alternativet är att installera tilluftsventiler och paxfläktar. Dock består källarväggar oftast av ett tjockt lager betong vilket kan göra det dyrt och kostsamt med tilluftsventiler. Därför kan det ändå vara lönt att satsa på en mini-FTX.

Räcker det med ventilerade golv i källare t ex nivell system?

Ventilerade golv i källare kan förbättra lukt och luft i en källare. Det är dock en insats för att ventilera golvet och man behöver fortfarande ventilera våtutrymmen som t ex tvättstuga eller badrum.

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 24 timmar!

Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till [email protected]. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation och inomhusklimat