Ventilation för din villa: Tips för att förbättra luftkvaliteten i ditt hem

ventilation i villa

Denna artikel är skriven av ventilationsingenjör Stefan Mijatovic, projektledare hos oss på Aerius Ventilation: En villa kan liknas vid ett stort hjärta som ständigt behöver friskt syre för att må bra. En väl fungerande ventilation har en positiv inverkan på både din hälsa och komfort. I den här artikeln får du råd från Aerius projektledare och ventilationsingenjör Stefan om hur du kan kontrollera och förbättra ventilationen i din villa.

Eftersom vi tillbringar mycket tid inomhus är det viktigt att ha en effektiv ventilation för att upprätthålla vår hälsa och välbefinnande. Om luftomsättningen är långsam samlas skadliga gaser från byggmaterial, fukt och obehagliga dofter i inomhusmiljön.

Ventilation i äldre villor

I äldre villor kan ventilationen vara otillräcklig på grund av att ventiler har täckts över eller blockerats för att spara energi. Detta kan dock resultera i högre relativ fuktighet, vilket kan leda till mögel och fuktskador. Enligt Stefan är det viktigt att inte hindra huset från att ventileras.

När villor konverterar från olje- eller vedeldning till värmepumpar, elvärme eller fjärrvärme försämras ventilationen och draget i murstocken. En annan vanlig orsak till att många upplever dålig ventilation är när ett generationsskifte av ett hus uppstår. Till exempel när en barnfamilj flyttar in och en pensionär flyttar ut blir ventilationssystemet underdimensionerat för barnfamiljen.

För att utvärdera inomhusmiljön kan man mäta koldioxidnivåerna och den relativa fuktigheten. En hygrometer kan användas för att mäta den relativa fuktigheten, som bör ligga mellan 40 och 60 procent. Koldioxidnivåerna bör ligga runt 380 ppm, och om mätaren visar över 1 000 ppm indikerar det att ventilationen är otillräcklig.

Vanligaste typerna av ventilationssystem för villor

Självdragsventilation utnyttjar termiska krafter för att skapa ett undertryck i huset, vilket drar in frisk luft genom väggventiler eller spaltventiler i fönstren. Huset kan även förstärkas med en ”vindssnurra” som är en strömlös fläkt där denna monteras på skorstenen eller ventilationshuven för att förbättra självdraget. Självdragsventilation fungerar dock bäst under vintersäsong och sämre under vår, sommar och höst.

Mekanisk frånluft använder elektriska fläktar för att växla luften inomhus. Det finns tre olika system för mekanisk ventilation: frånluftsventilation, till- och frånluftsventilation och FTX-system.

  1. Mekanisk frånluft innebär att fläkten suger ut luften från huset, vilket skapar ett undertryck som drar in frisk uteluft genom ventiler och ottätheter.
  2. Till- och frånluftsventilation använder fläktar för att kontrollera både in- och utflödet av luft. Frisk, filtrerad och/eller förvärmd utomhusluft förs in i husets olika rum medan använd luft ventileras ut.
  3. FTX-System fungerar på samma sätt som till- och frånluftsventilation, men med en värmeväxlare som återvinner energi från den använda luften innan den släpps ut i atmosfären.

Hus med mekanisk ventilation bör inte ha problem med luftväxling så länge systemet fungerar korrekt och ventilerna inte blockeras.

När det gäller hälsa och välbefinnande är det viktigt att sovrum och vardagsrum har ventiler som kan släppa in frisk luft, eftersom vi tillbringar mest tid i dessa utrymmen. Om dessa rum saknar ventiler kan du installera spaltventiler i fönstren. Se även till att luften kan cirkulera fritt genom att ha en springa över eller under dörren i dessa rum.

Optimera ventilationen i din villa

För att optimera ventilationen i din villa bör du överväga följande åtgärder:

  • Kontrollera och rengöra alla ventiler regelbundet.
  • Undvik att täcka över eller blockera ventiler för att spara energi.
  • Använd en hygrometer och en koldioxidmätare för att övervaka luftkvaliteten i ditt hem.
  • Om ditt hem har självdragsventilation, överväg att förstärka det med en aspirotor eller andra fläktsystem.
  • Om din villa har mekanisk ventilation, se till att systemet fungerar effektivt och att ventilerna inte stängs igen.

Genom att följa dessa tips och fokusera på att förbättra ventilationen i din villa kan du skapa en mer hälsosam och behaglig inomhusmiljö för dig och din familj. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss på Aerius Ventilation.

Vanliga frågor om ventilation i villor

Vilka är de vanligaste orsakerna till dålig ventilation i äldre villor?

Dålig ventilation i äldre villor kan bero på att ventiler har täckts över eller blockerats för att spara energi, vilket kan leda till högre relativ fuktighet och risk för mögel och fuktskador. En annan orsak kan vara när villor konverterar från olje- eller vedeldning till värmepumpar, elvärme eller fjärrvärme, vilket försämrar ventilationen och draget i murstocken. Även generationsskiften, till exempel när en barnfamilj flyttar in och en pensionär flyttar ut, kan leda till att ventilationssystemet blir underdimensionerat för den nya familjen.

Vilka är de vanligaste typerna av ventilationssystem för villor?

De vanligaste typerna av ventilationssystem för villor är självdragsventilation, mekanisk frånluft och till- och frånluftsventilation s.k FTX-system. Självdragsventilation utnyttjar termiska krafter för att skapa ett undertryck i huset. Mekanisk frånluft använder elektriska fläktar för att evakuera ut gammal luft från huset. FTX-system använder två fläktar för att kontrollera både in- och utflödet av luft och som återvinner energi från den använda luften genom en värmeväxlare. Eftersom FTX-System återvinner 75-86% av luften inomhus är det idag det mest populära systemet.

Vilka åtgärder kan man vidta för att optimera ventilationen i en villa?

För att optimera ventilationen i en villa bör man kontrollera och rengöra alla ventiler regelbundet, undvika att täcka över eller blockera ventiler för att spara energi, använda en hygrometer och en koldioxidmätare för att övervaka luftkvaliteten, och se till att sovrum och vardagsrum har ventiler för frisk luft. Om huset har självdragsventilation kan man överväga att förstärka det med en aspirotor eller andra fläktsystem, och om huset har mekanisk ventilation bör man se till att systemet fungerar effektivt och att ventilerna inte stängs igen.