Ventilation Nacka

OVK-besiktning och ventilationsrengöring

En vuxen människa andas dagligen in luft som motsvarar ungefär 30 kilo eller 25 000 liter. Det motsvarar i sin tur tre liter dryck eller ett kilo mat. Till skillnad från både dryck och mat så tänker vi sällan på vad vi andas in. Inte minst gäller det i platsen där vi vistas allra mest: vårt eget hem. Hur ser luften ut hemma hos dig? De allra flesta andas in sämre luft än vad de borde göra. Rätt ventilation kan skapa bättre förutsättningar och vi hjälper dig gärna med att hitta en optimal lösning gällande ventilation i ditt hem.

Vi åtar oss uppdrag med frågor om ventilation över hela Stockholm med omnejd - Nacka, Lidingö, Tyresö osv - och vi vänder oss både till villaägare, fastighetsägare, BRF:er och företag. Ventilation är extremt viktig och rätt sådan kan ge dig bättre koncentration, ett bättre humör och samtidigt också minimera risken för sjukdomar och allergier. Vi har kunskapen och verktygen för att skapa bästa möjliga förutsättningar gällande ventilation i din villa i Nacka.

Kontakta oss så genomför vi en grundlig felsökning, ställer en diagnos kring problemet och lämnar ett förslag på lämpliga åtgärder. Vi brinner för att ge bästa möjliga ventilation i villor, fastigheter och på kontor.

Rätt ventilation skapar mervärden

breathing-at-home

Rätt ventilation är en väsentlig del av inomhusmiljön. Man slipper lukter, man får en fräsch luft som hela tiden cirkulerar, man slipper drag och man kan samtidigt spara pengar. Dagens moderna ventilationssystem har en lägre energiförbrukning än gårdagens. Bor du i ett äldre hus i Nacka så är det också troligt att du kan sänka dina kostnader för energi genom att låta oss se över din ventilation.

Fel ventilation är en fråga som behandlats på Riksdagsnivå. 1991 så klubbade man igenom ett beslut om att säkerställa bättre kvalitet på inomhusluften i Sverige. Det innebar - och innebär fortfarande - att fastigheter, villor och övriga lokaler inom givna tidsintervaller ska genomföra en OVK besiktning - Obligatorisk Ventilationskontroll - i syfte att kontrollera luftens kvalitet och ventilationssystemets funktionalitet. Skulle denna kontroll visa på brister så är man som fastighetsägare skyldig att åtgärda problemen inom en given tidsintervall.

Vi utför OVK-besiktningar över hela Stockholm och du är välkommen att kontakta oss för detta viktiga underhåll av din ventilation. Vi kan även åtgärda problem genom speciella reparationer eller helt byta ut system mot nya som är bättre och mer energisnåla.

Har du frågor eller är osäker kring hur din ventilation i Nacka ser ut? Vi gör hembesök och utför felsökningar där svaret ges direkt. Då det handlar om ventilation så finns det ingen anledning att vänta. Finns det brister och problem så tjänar man på att agera direkt. Inte minst sett till den egna hälsan. Välkommen till oss. Vår kunskap är din trygghet!

Ventilationsfirmans Bil