Energioptimering av fastighet – bättre miljö och minskade kostnader

När du energioptimerar din fastighet ökar du effektiviteten och sänker på samma gång dina driftkostnader. Genom att arbeta tillsammans kan vi minska användningen av fossila bränslen som kol och olja.

Energioptimering av fastighet - bättre miljö och minskade kostnader

Energieffektivisering genom att sänka energiförbrukningen

Med en minskad energianvändning kan du göra ekonomiska vinster samtidigt som det är positivt för miljön. Som fastighetsägare finns det flera saker som du kan göra för att minska era kostnader. Se över klimat, värmesystem och ventilation i fastigheten för att hitta saker som du kan förbättra. Här är några konkreta tips på vad du kan göra:

1. Byt till 3-glasfönster

Om du fortfarande har 2-glasfönster in din fastighet är det dags att byta ut dessa mot energieffektiva 3-glasfönster. Se till att alla dina fönster samt balkong- och altandörrar har dessa. I ett hus på 276 kvm kan du spara upp till 41 400 kWh per år. Som extra bonus får du mindre buller och färre ljudstörningar från utsidan, vilket leder till ökad komfort.

2. Tilläggsisolera vinden – stor effekt

Om du ska energioptimera din fastighet bör du även tilläggsisolera vinden, något som garanterat kommer att sänka dina kostnader. Om du till exempel har ett hus på 600 kvm, och isolerar detta med 30 cm mineralull, kan du spara upp till 12 600 kWh per år.

3. Energioptimera med extra isolering i ytterväggar

Nästa steg är att se över isoleringen i fastighetens ytterväggar. Även här finns det stora energivinster att göra. Genom att lägga till 10 cm isolering i din fastighet på till exempel 1 800 kvm kan du spara upp till 21 600 kWh per år.

4. Glöm inte källarväggarna

Har du en källare i fastigheten/huset? Då bör du även se till att källarväggarna är ordentligt isolerade. I en större fastighet kan du spara upp till 9 000 kWh per år.

Hur kan jag energieffektivisera mitt värmesystem?

Det är nu dags att energioptimera ditt värmesystem så att det inte förbrukar mer energi än nödvändigt. Hur mycket energi ditt värmesystem drar kan bero flera olika saker. Här är de vanligaste problemen:

  • Cirkulationspumpen är sliten
  • Radiatorventiler är felaktigt inställda
  • Inställning av värmekurvan är fel
  • Värmeöverföringen i värmeväxlaren fungerar dåligt

Se över ventilationen

För att få ett bra inomhusklimat och arbetsmiljö krävs det att ventilationssystemet fungerar som det ska. Det viktigaste är att ventilationen tillgodoser verksamhetens behov. Ett sätt att energioptimera din fastighet är därför att se över ventilationen för att säkerställa att den är rätt inställd. Är systemet alltför kraftfullt kommer det generera överdriven värme på arbetsplatsen och dessutom medföra högre kostnader för dig.

Nedan är exempel på saker som du bör se över vad det gäller ventilationen. Eller kan du låta en professionell ventilationsfirma som Aerius gå igenom din ventilation och ge förslag på åtgärder som kommer att spara energi.

1. Underhåll och service

Bristande ventilationsservice är kanske en av de vanligaste anledningarna till varför ett ventilationssystem inte fungerar optimalt. Se till att ventilationsaggregat, filter och kanaler är fria från smuts då det kan försämra funktionen. I flerbostadshus är det också vanligt förekommande att hyresgäster täpper igen intagen för uteluft.

2. Se över behovet

Som vi redan nämnt är det viktigt att anpassa ventilationen utifrån det faktiska behovet, det vill säga t.ex. hur många som vistas i fastigheten och vilken typ av verksamhet som bedrivs. På så sätt kan du energieffektivisera utan att luften inomhus försämras.

3. Byt frånluftsfläkt

Ett annat sätt att energioptimera kan vara att byta ut en gammal fläktmotor till en ny energisnål EC fläkt, de har ofta har en ganska låg inköpskostnad. Se bara till så att du väljer rätt modell.

4. Värmeåtervinning

Med FTX-ventilation får du ett energieffektivt system som tar till vara på värmen i fastigheten. Du får ofta en värmeåtervinning på mellan 75-86%. Systemet ger även andra fördelar, såsom ökad komfort med ren och fräsch inomhusluft.

Vill du veta mer om energioptimering och energieffektivisering? Hör av dig till oss så bokar vi in ett kostnadsfritt platsbesök!