Mekanisk frånluft eller FTX Ventilation

Det finns framförallt två alternativ att välja mellan när man ska byta från självdragsventilation till mekaniskt ventilationssystem. Dessa är mekanisk frånluft (F) eller FTX ventilation (från och tilluft med värmeåtervinning). Mekanisk frånluft är den billigare varianten som innebär att man monterar in en fläkt normalt på taket eller i vinden. FTX är en dyrare lösning som kräver mer planering och rördragningar.

Att byta ventilationssystem i hela huset kräver hjälp av sakkunnig och det är bra att ta in flera offerter då både priser och lösningar skilja sig åt väldigt mycket.

Vad kostar byta från självdrag till mekanisk ventilation?

Kostnaden för att byta självdrag till mekanisk ventilation kan variera beroende på flera faktorer som bl a husets storlek, antal våningar och lösning. Priset för att byta till mekanisk frånluft varierar från 30 000 till 60 000 kr medans FTX kostar varierar från 90 000 till 150 000 kr.

Byta från mekanisk frånluft (F) till FTX-ventilation

Om ditt hus redan har mekanisk frånluft men du ser möjligheten att spara in på uppvärmningskostnaderna, kan det vara väl värt att byta till ett FTX-system. I många fall är det dessutom en relativt enkel insats eftersom många hus med mekanisk frånluft, i synnerhet de som byggdes mellan 1970 och 1985, redan har bra frånluftsrör som går genom huset. Att byta din mekaniska frånluft till FTX går då snabbt och smidigt och kräver ingen större påverkan eller omfattande rördragningar i huset.

Byta mekanisk frånluft till FTX – steg för steg

Kostnadsfritt hembesök

Innan vi påbörjar något arbete gör vi alltid ett kostnadsfritt hembesök där vi går igenom dina förutsättningar och önskemål. Vi tittar även på de utrymmen som finns tillgängliga, såsom kattvindar, vind, källare och liknande. Under mötet ser vi givetvis till att svara på alla dina frågor och hjälper dig med rådgivning kring vilken lösning som skulle passa dig bäst.

Undersökning & genomgång

Ett FTX-aggregat installeras oftast på vinden eller i källaren för att minska buller och för att man ska slippa ta av boytan till ventilationssystemet. Vi tar mått för att se så att aggregatet och rören går att få in till de önskade utrymmena utan att göra åverkan på byggnaden. I samband med detta kontrollerar vi även var det är lämpligt att dra uteluft och avluftning för ny, frisk luft inne i huset samt hur vi bäst evakuerar den gamla, förorenade luften inifrån huset.

Offert & arbetsbeskrivning

Efter det kostnadsfria hembesöket får du en komplett offert med en fullständig arbetsbeskrivning, alla delmoment samt allt ingående material. Du får därför inga dolda kostnader, utan det är enkelt för både dig och oss att veta vad vi kommit överens om.

Teknisk planering

Efter att vi gemensamt beslutat om en lösning hittar vi en tidpunkt när arbetet kan påbörjas. De två rören för avluft och uteluft dras normalt ut genom tak eller gavel med kombitakhuv eller kombiväggdon. Dessa platser har vi lokaliserat i förväg, men det är bra att vara förberedd på att vi kommer behöva ta upp hål i fastighetens ytskikt. Har du frågor under arbetets gång finns vi tillgängliga, antingen på plats eller via telefon.

Garanti & support

Efter installationen hjälper vi till med att justera in ventilationen samt går igenom hur du själv underhåller ditt system på bästa sätt. Givetvis kan du kontakta vår support om du har frågor eller funderingar kring ditt ventilationssystem. Vi lämnar dessutom alltid garanti, både på arbetet och utrustningen, så att du inte behöver oroa dig.

Vad kostar att byta mekanisk frånluft till FTX i villa?

Priset för att byta mekanisk frånluft till FTX beror på flera faktorer som bl a husets vindsutrymme, ifall det finns befintliga rör man kan återanvända och mycket mer. Kostnaden för att byta från mekanisk frånluft till FTX ligger på 80 000 kr till 120 000 kr.

Vanliga frågor om byta från självdrag till mekanisk ventilation

Hur många dagar för att byta från självdrag till mekanisk ventilation i normalstor villa?

Väljer man att byta till mekanisk frånluft (F) från självdrag tar det cirka 2-3 arbetsdagar. Väljer man att konvertera huset till FTX system tar det 4-6 arbetsdagar.

Kan man återanvända gamla kanaler i ett hus när man ska byta ventilationssystem?

Man kan undersöka och se ifall det finns befintliga rör i huset. Om det finns spirorör i metall finns det goda möjligheter att återanvända dessa kanaler vilket också sänker priset för arbetet.

Behöver man bygganmälan till kommunen när man byter ventilationssystem?

Vi rekommenderar att man kontaktar sin kommun och frågar. Boverkets regler säger att ifall man gör en stor förändring på ventilationssystemet som att till exempel byta ut självdrag till FTX system så behöver man göra en bygganmälan.