Dags att byta från självdrag till mekanisk ventilation?

Funderar du på att byta från självdrag till mekanisk ventilation? Byter man värmesystem och tätar en fastighet med självdragsventilation behöver man även byta från självdrag till mekanisk ventilation, antingen med mekanisk frånluft (F) eller ett FTX-system.

Många kunder vi träffat genom åren byter ventilationssystem i samband med när de tilläggsisolerar huset med nya 3-glas fönster och extra isolering. I denna artikel går vi igenom vad det kostar att byta ventilationssystem, hur många dagar det tar och hur processen ser ut.

Innehållsförteckning

Från självdrag till mekaniskt system – de två vanligaste metoderna

Det finns framförallt två alternativ att välja mellan när man ska byta från självdragsventilation till mekaniskt ventilationssystem. Dessa är mekanisk frånluft (F) eller FTX-ventilation (från- och tilluft med värmeåtervinning). Mekanisk frånluft är den billigare varianten som innebär att man monterar in en fläkt, vanligtvis på taket eller i vinden. FTX är en dyrare lösning som kräver mer planering och rördragningar.

Att byta ventilationssystem i hela huset kräver hjälp av sakkunnig och det är bra att ta in flera offerter då både priser och lösningar skilja sig åt väldigt mycket.

Vad kostar det att byta från självdrag till mekanisk ventilation?

Kostnaden för att byta från självdrag till mekanisk ventilation varierar beroende på flera faktorer som husets storlek, antal våningar och lösning. Priset för att byta till mekanisk frånluft varierar från 30 000 till 60 000 kr. Kostnaden för FTX installation varierar från 90 000 till 150 000 kr.

konvertera självdrag till mekanisk ventilation

Fördelar med att konvertera självdrag till mekanisk ventilation

Bättre luftkvalitet: Mekanisk ventilation ger bättre och jämnare luftomsättning, vilket kan minska risken för allergier och astma.

Energieffektivitet: Många moderna system har värmeåtervinning, vilket kan leda till minskade energikostnader.

Luftfuktighetskontroll: Mekanisk ventilation kan reglera luftfuktigheten bättre än självdrag, vilket är en fördel för både hus, hälsa och trivsel.

Ökad komfort: Temperatur och luftkvalitet kan regleras mer exakt, vilket ökar inomhuskomforten.

Flexibilitet: Det är enklare att reglera och styra ett mekaniskt ventilationssystem utifrån årstider, man kan sänka flödena när det är kallt och öka när våren och sommaren närmar sig.

Nackdelar med att konvertera självdrag till mekanisk ventilation

Initial kostnad: Installation av ett mekaniskt system kan vara kostsamt, både för själva systemet och eventuella ombyggnader som kan behövas.

Löpande underhåll: Filter och andra komponenter måste regelbundet bytas ut eller rengöras, vilket kan vara både tidskrävande och kostsamt.

Energiförbrukning: Även om många moderna system är energieffektiva, kräver de fortfarande mer energi än ett passivt självdragssystem.

Komplexitet: Mekaniska system kan vara mer komplexa att hantera och kan kräva professionell hjälp för installation och underhåll.

Estetiska överväganden: Installationen av ett mekaniskt system kan kräva ingrepp som påverkar byggnadens utseende, vilket kan vara en nackdel för vissa.

Ljudnivåer: Ett självdragshus är ofta helt tyst jämfört med ett hus som har mekanisk ventilation. Ändå upplever de flesta av våra kunder detta inte som något problem, eftersom ljudnivåerna är lägre än andra vardagliga ljud i hemmet, såsom en kyl eller frys.

Att konvertera från självdrag till mekaniskt system kan alltså erbjuda många fördelar när det gäller luftkvalitet och komfort, men det kommer också med vissa ekonomiska och praktiska utmaningar. Det är viktigt att väga dessa för- och nackdelar noggrant innan man går vidare med en sådan investering.

Vanliga frågor om byta från självdrag till mekanisk ventilation

Hur många dagar tar det att byta från självdrag till mekanisk ventilation för villa?

Väljer man att byta till mekanisk frånluft (F) från självdrag tar det cirka 2–3 arbetsdagar. Väljer man att konvertera huset till FTX-system tar det 4–6 arbetsdagar.

Kan man återanvända gamla kanaler i ett hus när man byter från självdrag till mekaniska ventilationssystem?

Man kan undersöka och se ifall det finns befintliga rör i huset. Om det finns spirorör i metall finns det goda möjligheter att återanvända dessa kanaler vilket också sänker priset för arbetet.

Behöver man göra en bygganmälan till kommunen när man byter ventilationssystem?

Vi rekommenderar att man kontaktar sin kommun och frågar. Boverkets regler säger att ifall man gör en stor förändring på ventilationssystemet, som att till exempel byta ut självdrag till FTX-system, så behöver man göra en bygganmälan.

Relaterade artiklar