Vilka problem och nackdelar finns med FTX-ventilation?

Problem med FTX system är vanliga eftersom ett aggregat innehåller många mekaniska delar. De vanligaste problemen med FTX är fellarm, ljudnivåer, utslitna fläktmotorer som väsnas och igensatta filter . Många av dessa är enkelt åtgärdade av ett professionellt ventilationsföretag, medan andra helt enkelt är faktorer man får räkna med när man skaffar ett FTX-system.

rördragning problem i vind tar plats

FTX system tar stor plats i vind med rör och isolering. Det kan bli lite bökigt med rördragningar.

Felsöka problem med FTX ventilation i villa

Ett FTX system har i de allra flesta fallen en kontrollpanel som larmar ifall det är något problem med systemet. Har man ett fellarm i kontrollpanelen ska man börja med att kolla i manualen och hitta vad larmet indikerar. Några vanliga larm som vi oftast stöter på är filterbyte, rotorfel och låga flöden. Testa att byta filter ifall du upplever problem med luftflöden. Ifall det inte hjälper bör du kontakta ett ventilationsföretag för felsökning.

Undvik larm och skador med en FTX service

För att undvika fellarm och problem med ett FTX aggregat bör man utföra en FTX service vart tredje år. Utöver service ska man byta filter minst en gång per år. Igensatta filter leder till för låga luftflöden som i sin tur utlöser larm om för låga flöden samt smutsigt filter. Låga flöden leder i sin tur till kraftigt försämrat inomhusklimat och ökad risk för fukt/mögel.

Ljudproblem från FTX-ventilation

Ett vanligt problem med FTX-ventilation är buller och störande ljud. Flera personer som installerar FTX-ventilation upplever att ljudnivån i hemmet ökar, vilket är normalt. Från att kanske haft självdrag eller mekanisk frånluft finns nu ett fullskaligt ventilationssystem där luft flödar till husets olika rum.

Eftersom ett FTX-system är baserat på att det finns rörledningar som transporterar luften till och från olika platser i huset innebär det även att ljud kan följa med. Därför kan exempelvis personer som bor i stadsmiljö uppleva att trafikbuller och annat utomhusljud hörs tydligare efter att ett FTX-system installerats.

Lösning: Installera ljuddämpare på både in- och utkanalen så att utomhusljudet inte letar sig in i ventilationsrören.

Underdimensionerade FTX-system orsakar ljudproblem

Problem med ljud i ett FTX-system kan även bero på att installationen är underdimensionerad samt att det finns många krökar och böjar på ventilationstrummorna där luftvirvlar och vibrationer kan uppstå.

När du skaffar ett ventilationssystem är det därför viktigt att du får bra hjälp att hitta ett system som är dimensionerat för ditt hus. Att ett FTX-aggregat klarar upp till 150 kvm innebär inte att det är det bästa systemet för ett hus på 150 kvm. Ett underdimensionerat hus behöver köras på högre effekt, vilket i sin tur innebär ökat ljud.

Lösning: Vid installationen är det viktigt att dra rören på ett sätt som minskar buller. Där handlar det både om krökar och T-kopplingar, samt om hur man bäst bygger in dämpningar längs rören.

Problem med överhörning i FTX-system

Ett annat vanligt förekommande problem är så kallad överhörning, det vill säga att ljud förflyttas från ett rum till ett annat. Framför allt kan det upplevas som störande med ljud från exempelvis tvättstuga eller kök i sovrummet.

Lösning: Detta problem går ofta att avhjälpa med bra ljuddämpning. En ljuddämpare kan med fördel installeras i kanalen som leder in till sovrummet.

Åverkan på huset vid installation av FTX-ventilation

Eftersom det måste finnas separata in- och utkanaler för luften, samt att rörledningar måste dras till alla rum där du vill ha ventilation, innebär det en viss åverkan på ditt hus. Dels måste öppningar tas upp i ytterväggarna och dels måste rör och genomföringar dras i huset. Beroende på hur huset är byggt kan det därför innebära stora förändringar.

Lösning: Gå igenom med en expert hur kanaler ska dras för att minska såväl visuella som ljudmässiga problem.

Dyrt att installera FTX-ventilation

Att installera ett FTX-system kostar vanligtvis mellan 80.000–150 000 kr. Det kan i många fall anses vara dyrt, men det måste samtidigt ställas i relation till den kostnadsbesparing som kan fås. Enligt Energi- och klimatrådgivningen kan ett FTX-system minska energianvändningen i en medelstor villa med 3000–6000 kWh/år. Tillsammans med förbättrad luftkvalitet och låga underhållskostnader visar många beräkningar att ett FTX-system återbetalar sig på 5–15 år.

Att tänka på: Var beredd på att lägga tid på att samla in offerter, frågestunder med installatör, samt att huset blir en byggarbetsplats under en period innan din nya FTX-ventilation är på plats.

Experter kan minska problem vid FTX-ventilation

Att det är en stor investering som innebär påverkan på huset är dessvärre inget som går att göra så mycket åt. Däremot går det att hitta förmånliga finansieringslösningar och även se till att bygga in och dölja rördragningarna i den mån det är möjligt.

Något som däremot är enkelt att åtgärda är problem med buller och störande ljud. Genom att ta rätt hjälp tidigt i processen går det att få ett FTX-system där den ökade ljudbilden i hemmet är minimal. I många fall går det att komma under 30–35 dB som är riktlinjen för ventilation. Detta kan jämföras med exempelvis en diskmaskin som ligger på 45–50 dB eller ett kylskåp som ligger på 30–40 dB.

Med genomtänkt rördragning och välplacerade ljuddämpare kommer det bara att vara den förbättrade inomhusluften som avslöjar att det finns ett FTX-system installerat.

Vanliga frågor om problem och nackdelar med FTX-ventilation

Vilka är de största nackdelarna med FTX-ventilation?

Det enskilt största problemet som många upplever med FTX-system är ljudnivån. Detta kommer ofta av dålig ljuddämpning och ett underdimensionerat system. Att installera FTX ventilation innebär dessutom en stor investering, ofta omkring 80.000–150.000 kr.

Vad gör man om man har problem med ljud i FTX-systemet?

Att felsöka buller i ventilationen kan vara trixigt eftersom ljudet kan komma från ett helt annat ställe än där det hörs. Ofta går störande ljud i ett FTX-system ofta att avhjälpa genom att ljuddämpare placeras på lämpliga ställen. Vi ser alltid till att installera ljuddämpare på in- och utkanalen. Vid behov kan vi även sätta ljuddämpare på andra platser, såsom in till sovrummet etc.

Hur minskar man buller från FTX-ventilationen?

Att du upplever höga ljud från FTX-ventilationen är inte helt ovanligt. Problemet löses oftast genom att installera ljuddämpare och att se till att kanalerna är rätt dimensionerade. Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss.

Relaterade artiklar