Så slipper du kondens och imma på fönster

Så slipper du kondens och imma på fönster

Kondens eller imma på fönster kan antingen vara helt ofarligt eller innebära potentiella problem med din isolering och ventilation. Beroende på om du har kondens på insidan av fönster, på utsidan eller imma mellan fönster kan både orsak och lösning se annorlunda ut. Här går vi kort igenom vad du bör vara uppmärksam på, samt vad du kan göra för att minska kondens på dina fönster.

Genom åren har vi träffat på många kunder som bytt ut sina fönster till 3-glas, där de tidigare inte haft problem med imma. Istället har de fått problem med imma efter att de tätat sina fönster. Imma på insidan av fönster beror till största del på att inomhusluften står still och att det är otillräcklig cirkulation på luften/otillräcklig ventilation. I de allra flesta fallen har det varit hus med självdrag eller mekanisk frånluft. Ett välventilerathus har sällan detta problem.

Innehållsförteckning

Kondens och imma på fönster

Så bildas kondens på fönster

Kondens bildas när varmt, fuktig luft möter en kall yta såsom ett fönster. Luften som kommer i kontakt med ytan kyls då kraftigt ner och klarar inte av att hålla kvar fukten längre. Fukten kondenseras då mot ytan som får en hinna av imma. Detta märks ofta tydligt under sommaren när ett glas med kall dryck snabbt får imma på utsidan.

Imma på utsidan av fönster

Kondens på utsidan av fönster bildas oftast på våren, när nätterna är kalla medan luften snabbt värms upp av solen. Glasrutan som kylts ner under natten värms upp långsammare än luften och då kan det bildas kondens på rutan.

Detta är oftast helt ofarligt eftersom fönster är gjorda för att tåla fukt utvändigt. Det är även ett tecken på att fönstret isolerar bra, eftersom värmen inifrån huset ej värmt upp glaset under natten. Imma på utsidan av fönstret försvinner oftast av sig själv när solen väl värmt upp glaset.

Slipp kondens på utsidan av fönster – 3 tips

Om du vill slippa kondens och imma på utsidan av dina fönster finns det ett par saker du kan göra:

1. Tvätta fönstren

På smutsiga fönster fastnar kondensen mer, så om du tvättar fönstren minskar oftast problemet med imma.

2. Skärma av med träd och buskar

Om du sätter träd och buskar runt dina fönster kan det hjälpa till att skärma av från den kalla nattluften. Det minskar ofta problem med kondens på utsidan av fönstret.

3. Använd markis

En markis som fälls ner nattetid kan på samma sätt som träd och buskar skärma av fönstret från kylig luft.

Imma på insidan av fönster

Om du upptäcker imma på insidan av fönster kan det däremot innebära problem. Att kondens bildas på insidan av dina fönster kan bero på att inomhusluften är för fuktig. För hög luftfuktighet inomhus gör att mögel, bakterier och svampar kan börja växa. Det kan även bero på att dina fönster inte isolerar ordentligt mot kall utomhusluft. Det får till följd att värmen inte stannar kvar och du måste värma upp huset mer än nödvändigt.

Slipp kondens på insidan av fönster – 6 tips

För att få bukt med kondens på insidan av fönster kan olika lösningar behöva undersökas, eftersom det beror på vad som orsakat problemet.

1. Hur ser växtsituationen ut?

Växter bidrar ofta till ett bra klimat, men för mycket av det goda kan leda till alltför hög luftfuktighet inomhus. Prova att flytta bort växter från ställen där du upplever att du oftare får kondens och se om det löser problemet.

2. Skapa luftcirkulation framför fönstren

Om luft inte kan cirkulera kring dina fönster, till följd av exempelvis gardiner, kan det göra att fuktig luft fångas och kondenserar mot rutan.

3. Luftspalt vid fönsterbrädan

Oftast placeras element under fönster för att kunna värma upp glaset och minska kondens. Om du har en fönsterbräda som ligger direkt mot väggen kan dock inte varm luft från elementen stiga upp. Se därför till att du har en luftspalt mellan väggen och fönsterbrädan.

4. Använd befintliga fläktar

I hemmet finns ofta fläktar i kök, tvättstuga och badrum. Kontrollera hur de är inställda och se till att de används rätt så kan du minska luftfuktigheten och få ett bättre inomhusklimat. Försök att bilda dig en egen uppfattning om hur luften rör sig i ditt hus. Finns det något drag? Vart kommer draget in? Vart åker luften ut?

5. Boka ventilationsrengöring/Se över ventilationen

Om din ventilation är otillräcklig eller felinställd kan det leda till alltför hög luftfuktighet. Boka tid för en ventilationsservice för att säkerställa att du har rätt luftflöde i ditt hem. Smutsiga ventilationskanaler försämrar luftcirkulationen avsevärt och redan efter tre år kan man tappa 30% av verkningsgraden i frånluften. Rena kanaler är en förutsättning för att ha bra ventilation och cirkulation i luften. Utan cirkulation stannar värmen vid fönsterna och bildar kondens.

Imma mellan fönster

Om du får imma mellan fönster eller kondens mellan fönster indikerar detta att tätningen läcker. Lösningen är då helt enkelt att byta ut glaskasetten. Om karmen blivit skadad kan du i värsta fall behöva byta ut hela fönstret. Börja dock med att konsultera ett ventilationsföretag för att kontrollera ventilationen först!

Relaterade artiklar

Vanliga frågor om kondens och imma på fönster

Varför blir det imma på fönster?2022-12-14T17:48:17+01:00

Imma bildas när varm och fuktig luft träffar en kall yta såsom en nedkyld glasruta. I vissa fall är imma helt ofarligt medan det i andra fall tyder på problem som behöver åtgärdas. Generellt sett är inte imma på utsidan av fönstret något problem, medan kondens på insidan eller mellan fönster tyder på att något inte står rätt till med ventilationen.

Varför blir det kondens på insidan av fönster?2022-12-14T17:48:57+01:00

Om du får kondens på insidan av fönster kan det tyda på att du har för hög luftfuktighet inomhus. Det kan även bero på att fönstren inte isolerar ordentligt eller att luftcirkulationen kring dina fönster inte är tillräcklig. Om du misstänker att din ventilation kan vara orsaken så bör du kontakta en professionell ventilationsfirma. På Aerius gör vi ett kostnadsfritt hembesök för att ta reda på vad kondensen beror på samt ger rekommendationer på åtgärder.

Hur blir jag av med imma och kondens på fönster?2022-12-14T17:49:50+01:00

Beroende på var imma och kondens bildas kan det finnas olika möjliga åtgärder. Sitter fukten på utsidan av fönstret brukar den försvinna av sig själv när solen värmer på. Om du har fukt på insidan kan du behöva se över cirkulationen i fastigheten samt mäta luftfuktighet och ventilation i hemmet. Är du osäker kan du alltid kontakta oss för ett kostnadsfritt besök.