Vad gör jag om jag har fukt i huset?

Att få fuktskador i huset är många husägares värsta mardröm. Därför är det bra att vara uppmärksam så att du snabbt kan identifiera kännetecken och åtgärda eventuella problem. Beroende på varför du misstänker fukt i huset kan du behöva göra en fuktmätning i huset, eller göra ett mögeltest. Här går vi igenom de vanligaste kännetecknen, samt vad du kan göra om du fått fukt i huset.

Fukt i huset

Innehållsförteckning

Vanliga tecken på fukt i huset

Fuktskador i hus kan uppstå av flera olika orsaker:

  • läckage på vattenledningar eller vitvaror såsom tvättmaskin eller diskmaskin
  • dålig ventilation så att exempelvis badrum eller källare får för hög luftfuktighet
  • skador på husets väggar, tak eller grund som gör att vattnet tränger in.

Vanliga tecken på fuktskador är mörkare fläckar eller missfärgningar på väggar och tak, unken lukt, tapeter eller färg som släpper från väggarna samt golv eller väggar som blivit ojämna eller buktar.

Du kan även hitta mögeltillväxt eller i värsta fall ha problem med allergi och astma, irritation i ögon och hals samt problem med sömnsvårigheter, huvudvärk och trötthet.

Att mäta fukt i hus

Om du misstänker att du har fukt och mögel i huset är första steget att bekräfta om så är fallet eller inte. Detta görs vanligtvis genom att mäta fukthalten, antingen i luften eller i väggar, tak och golv. Att mäta luftfuktigheten går oftast att göra själv med en hygrometer, men då behöver du ofta mäta över längre tid för att lära dig vad som är normal respektive onormal fuktnivå för ditt hus.

Det kan vara mer komplicerat att mäta fukt i fastighetens struktur, och en fuktmätning bör därför utföras av en fackman. Vid en fuktbesiktning görs dessutom en okulär besiktning, samt kontroll av ventilation och ytskikt. Detta för att fackmannen ska hitta orsaker till fuktproblemen och även kunna föreslå möjliga lösningar.

Kontrollera mögel i hus

Problem med mögel i hus beror vanligtvis på ett grundläggande fuktproblem. När det är för mycket fukt i huset kommer ofta problem med mögel som ett vanligt följdproblem. Det finns flera sorters mögel, men alla påverkar både fastigheten och människorna som vistas i den på ett negativt sätt.

Har du fått mögelangrepp till följd av fukt i huset behöver du därför göra en mögelsanering och åtgärda fuktproblemet. Annars kommer problemet tillbaka. Beroende på hur länge och var mögelangreppet skett kan du behöva bygga om eller renovera delar av fastigheten.

Så åtgärdar du fukt i hus

Om du har konstaterat att du har för höga fukthalter i huset behöver detta åtgärdas. Som tidigare nämnts kan fukten finnas på flera olika platser, och därför blir även åtgärderna olika beroende på vad som orsakat problemen.

En genomgående åtgärd som nästan alltid behövs är dock att förbättra eller bygga om ventilationen. En fullgod ventilation minskar nämligen risken för att problemen med fukt återkommer. När luften i huset är varm och cirkulerar korrekt kan även mindre inträngningar av vatten torka upp innan de hinner orsaka några omfattande skador.

Ett vanligt exempel är dusch- och tvättutrymmen där det ofta kan bli mycket fuktigt. Här är ventilationen A och O för att det inte ska uppstå vattenskador.

Uppföljning och löpande kontroll av fukt i huset

När du väl genomfört åtgärder för att minska fukten i huset behöver du givetvis kontrollera att åtgärderna haft önskad effekt. Detta görs vanligtvis genom en ny fuktbesiktning med fuktmätningar. Även detta bör göras av en fackman för att du ska kunna andas ut och veta att fuktproblemen är åtgärdade och inte kommer tillbaka.

Vanliga frågor om fukt och mögel i bostaden

Vad kostar en fuktbesiktning?

Vad en fuktbesiktning kostar beror på vad som föranlett besiktningen, samt hur omfattande arbetet är. Har du exempelvis haft en läckande diskmaskin är det en enklare besiktning där det finns en tydligt avgränsad plats som behöver kontrolleras. Har du däremot dålig lukt som du vill utreda varifrån den kommer kan det innebära ett större arbete med att ta sig ner i krypgrunden och mäta på flera olika platser. Vanligtvis brukar en fuktbesiktning, inklusive besiktningsprotokoll och förslag på åtgärder, kosta 4 000–12 000 kr.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har fukt och mögel i huset?

Det första du kan göra är att själv inspektera och försöka ta reda på var du i sådana fall har problem med fukt. Är det i källaren, på vinden eller någon helt annanstans? Du kan även skaffa en hygrometer och själv jämföra fukthalten i olika delar av huset för att på så sätt ta reda på om någon plats avviker. Därefter bör du kontakta en fackman för att både få fuktmätningen på papper och få förslag på åtgärder. Vi på Aerius Ventilation har många års erfarenhet av att genomföra fuktbesiktningar, och vi kan ofta snabbt vara på plats.

Jag är ofta hostig och förkyld, kan det vara fukt som orsakar problemen?

Ja, det kan det vara. Problem med luftvägarna är ett vanligt tecken på att du inte bara har fuktskador utan även att mögel fått fäste. Mögelsporerna kan irritera både ögon och luftvägar, och det är därför inte ovanligt med återkommande snuva, hosta och rinnande eller kliande ögon. Kontakta oss på Aerius för en fuktbesiktning så kan vi hjälpa dig att avgöra om du har problem med fukt i huset eller inte.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 48 timmar!

Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till info@aerius.se. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.