Kantherm FTX-Aggregat – renovera, byta eller behålla?

Kantherm FTX-Aggregat – renovera, byta eller behålla?

Kantherm är ett stabilt FTX-Aggregat som funnits länge i branschen. Tack vare deras flexibla modulhus har man flera alternativ om man har ett gammalt kantherm aggregat som strular. Man kan renovera, energieffektivisera eller byta ut hela paketet. Kantherm har en hög värmeåtervinningsgrad med upp till 70-90%. Kantherm alternerar tilluften och frånluften, detta innebär att frånluften och tilluften körs i enskilda intervaller. Man kan ställa in intervallerna i olika steg vilket innebär att först kör fläkten som frånluft som passerar värmeabsorberande lameller i ett ventilationsrör. Efter en angiven tidsintervall växlar fläktmotorn om så att det blir tilluft och passerar samma lameller som värmts upp av frånluften. De vanligaste modellerna är TS-600 och TS-200.

Kantherm är ett mycket föråldrat system med få reservdelar kvar och dessutom ineffektivt i jämförelse mot dagens FTX-Aggregat med tillexempel roterande värmeväxlare, enligt oss.

Kantherm har ett spjällhus man kan byta eller koppla på appstyrning till

En sak som blir bättre med ett nytt aggregat är att man får en touchdisplay styr med många möjligheter, nu har Kantherm den möjligheten också. Det gör att man kan styra flödena som man önskar och kan se till så att aggregatet arbetar för att få bättre cirkulation på luften. I ett nytt aggregat med roterande värmeväxlare passerar uteluften i ena sidan av lamellerna i värmeväxlaren samtidigt som avluften (frånluften från huset) passerar genom andra sidan av lamellerna i värmeväxlaren. I ett FTX-Aggregat med en roterande värmeväxlare blir det därför minimal blandning av ny och gammal luft.

Innan du byter ut Kantherm aggregatet, kontrollera kanalerna

Det smidigaste är att byta ut ett Kantherm aggregat mot ett nytt Kantherm aggregat men vill man byta ut mot en roterande värmeväxlare och en annan tillverkare behöver man isåfall kontrollera rördragningarna innan. Mer specifikt behöver man se ifall det finns tilluftsdon i vardagsrum och sovrum samt frånluftsdon i våtutrymmen. Kolla så att tilluftskanalerna och frånluftskanalerna är separerade ifrån varandra. Vidare undersöka ifall im-kanalen (från köksfläkten) är inkopplad till aggregatet.

Fördelarna med att byta ut Kantherm mot ett nytt FTX-Aggregat

Det finns flera fördelar med ett nytt aggregat, enligt oss. Vi tycker ändå att aggregat med roterande värmeväxlare har högre verkningsgrad, men det behöver inte betyda att kantherm ska bytas ut mot ett annat för det. En annan fördel med ett nytt aggregat är att man får F7 filter som renar 99,98% av luften som i särklass är mycket bättre än de grovfilter man har i ett gammalt aggregat. Den kanske viktigaste fördelen med ett nytt FTX-Aggregat som har en roterande värmeväxlare är att verkningsgraden på värmeåtervinningen håller sig stabilt mellan 75-86% året runt. Det är lite svårt att veta vad verkningsgraden är på en korsvärmeväxlare eller kantherm aggregat då det finns delade meningar om verkningsgraden på dessa men enligt tillverkaren är det 80% och uppåt.

Reservdelar till Kantherm

Generellt finns det få reservdelar kvar till Kantherms FTX-Aggregat. Många av de gamla AC-fläktarna som återfinns hos bl a Kantherm kommer att fasas ut och ersättas av EC-fläktar. Det blir därför generellt svårare och dyrare att hitta reservdelar. Dessutom triumferar fördelarna nackdelarna med att byta ut ett gammalt FTX-Aggregat och med dagens teknik får man ett FTX-Aggregat som är mycket mer ekonomiskt, ger renare luft och ett behagligare inomhusklimat.

Vanliga frågor om Kantherm FTX-Aggregat

Finns det reservdelar till Kantherm FTX-Aggregat?2022-09-27T15:13:58+01:00

Både ja och nej, det beror helt på vad det är för reservdel. Generellt finns det inte mycket reservdelar kvar, ett gammalt FTX-Aggregat har AC-motorer som genomgår ett generationsskifte, AC fläktarna kommer så småningom att fasas ut och ersättas av EC fläktar.

Är Kantherm ett FTX-System?2022-09-27T15:07:47+01:00

Ja, Kantherm är en variant av ett FTX-System som alternerar tilluften och frånluften. Kantherms mekanik är ovanlig. Ett FTX-System jobbar normalt parallellt med frånluft och tilluft samtidigt.

Mitt Kantherm aggregat låter illa, vad ska jag göra?2022-09-27T14:59:24+01:00

Ifall ditt Kantherm aggregat låter illa så kan du börja med att titta till fläktmotorer och öppna upp aggregatet. Annars rekommenderar vi att du ringer till oss för en felsökning, vi har lång erfarenhet av Kantherm aggregat och kan bistå med alltifrån reparationer till utbyten. 

Gör ni ventilationsservice på Kantherm aggregat?2022-09-27T15:14:29+01:00

Ja, vi servar och rengöring ventilationaggregat av samtliga tillverkare, Kantherm, Sebovex, Bahco och alla andra gamla FTX-Aggregat. En ventilationsrengöring behöver man göra med jämna mellanrum, oavsett om aggregatet är gammalt eller nytt.

Vad kostar det att byta ut mitt Kantherm aggregat mot ett nytt?2022-09-27T15:15:01+01:00

Att byta ut ett gammalt Kantherm aggregat kan vara lite bökigt eftersom kanalanslutningarna inte är anpassade för nya FTX-aggregat men vi skulle säga att det kostar mellan 55 000 – 70 000 kr ink moms efter rot för att byta ut ett gammalt Kantherm FTX-Aggregat.

Relaterade artiklar