Aerius Ventilation AB

Kantherm FTX-Aggregat – Så fungerar Kantherm och därför bör du byta ut det

Kantherm är ett FTX-Aggregat som alternerar tilluften och frånluften, detta innebär att frånluften och tilluften körs i enskilda intervaller. Man kan ställa in intervallerna i olika steg vilket innebär att först kör fläkten som frånluft som passerar värmeabsorberande lameller i ett ventilationsrör. Efter en angiven tidsintervall växlar fläktmotorn om så att det blir tilluft och passerar samma lameller som värmts upp av frånluften. De vanligaste modellerna är TS-600 och TS-200.

Kantherm är ett mycket föråldrat system med få reservdelar kvar och dessutom ineffektivt i jämförelse mot dagens FTX-Aggregat med tillexempel roterande värmeväxlare.

Kantherm alternerar tilluft och frånluft

En sak som blir bättre med ett nytt aggregat är att frånluften och tilluften arbetar parallellt, dvs de kör samtidigt för att cirkulera luften i ett hus, i stället för att dessa körs alternerat som på ett Kantherm aggregat. Jobbar dom parallellt (samtidigt) får man bättre cirkulation på luften i stället för att endast frånluft körs i ett angivet intervall för att sedan växla över till tilluft. En annan nackdel med Kantherm är att luften som finns kvar i värmeväxlaren efter att frånluften växlar över till tilluft åker in till huset igen. I ett nytt aggregat med roterande värmeväxlare passerar uteluften i ena sidan av lamellerna i värmeväxlaren samtidigt som avluften (frånluften från huset) passerar genom andra sidan av lamellerna i värmeväxlaren. I ett FTX-Aggregat med en roterande värmeväxlare blir det därför minimal blandning av ny och gammal luft.

Innan du byter ut Kantherm aggregatet, kontrollera kanalerna

Man behöver dock kontrollera rördragningarna innan man byter ut ett Kantherm aggregat. Mer specifikt behöver man se ifall det finns tilluftsdon i vardagsrum och sovrum samt frånluftsdon i våtutrymmen. Kolla så att tilluftskanalerna och frånluftskanalerna är separerade ifrån varandra. Vidare undersöka ifall im-kanalen (från köksfläkten) är inkopplad till aggregatet.

Fördelarna med att byta ut Kantherm mot ett nytt FTX-Aggregat

Det finns flera fördelar med ett nytt aggregat, förutom det som tidigare är nämnt att fläktarna jobbar parallellt med frånluft och tilluft samtidigt istället för att fläktarna jobbar alternerat så får man fläktar som har 60–70% mindre strömförbrukning. En annan fördel med ett nytt aggregat är att man får F7 filter som renar 99,98% av luften som i särklass är mycket bättre än de grovfilter man har i ett Kantherm aggregat. Den kanske viktigaste fördelen med ett nytt FTX-Aggregat som har en roterande värmeväxlare är att verkningsgraden på värmeåtervinningen håller sig stabilt mellan 75-86% året runt, som kan jämföras med Kantherms värmeväxlare på runt 30-40% i värmeåtervinning (och förmodligen lägre än så).

Reservdelar till Kantherm

Generellt finns det få reservdelar kvar till Kantherms FTX-Aggregat. Många av de gamla AC-fläktarna som återfinns hos bl a Kantherm kommer att fasas ut och ersättas av EC-fläktar. Det blir därför generellt svårare och dyrare att hitta reservdelar. Dessutom triumferar fördelarna nackdelarna med att byta ut ett gammalt FTX-Aggregat och med dagens teknik får man ett FTX-Aggregat som är mycket mer ekonomiskt, ger renare luft och ett behagligare inomhusklimat.

Vanliga frågor om Kantherm FTX-Aggregat

Finns det reservdelar till Kantherm FTX-Aggregat?2022-09-27T15:13:58+01:00

Både ja och nej, det beror helt på vad det är för reservdel. Generellt finns det inte mycket reservdelar kvar, ett gammalt FTX-Aggregat har AC-motorer som genomgår ett generationsskifte, AC fläktarna kommer så småningom att fasas ut och ersättas av EC fläktar.

Är Kantherm ett FTX-System?2022-09-27T15:07:47+01:00

Ja, Kantherm är en variant av ett FTX-System som alternerar tilluften och frånluften. Kantherms mekanik är ovanlig. Ett FTX-System jobbar normalt parallellt med frånluft och tilluft samtidigt.

Mitt Kantherm aggregat låter illa, vad ska jag göra?2022-09-27T14:59:24+01:00

Ifall ditt Kantherm aggregat låter illa så kan du börja med att titta till fläktmotorer och öppna upp aggregatet. Annars rekommenderar vi att du ringer till oss för en felsökning, vi har lång erfarenhet av Kantherm aggregat och kan bistå med alltifrån reparationer till utbyten. 

Gör ni ventilationsservice på Kantherm aggregat?2022-09-27T15:14:29+01:00

Ja, vi servar och rengöring ventilationaggregat av samtliga tillverkare, Kantherm, Sebovex, Bahco och alla andra gamla FTX-Aggregat. En ventilationsrengöring behöver man göra med jämna mellanrum, oavsett om aggregatet är gammalt eller nytt.

Vad kostar det att byta ut mitt Kantherm aggregat mot ett nytt?2022-09-27T15:15:01+01:00

Att byta ut ett gammalt Kantherm aggregat kan vara lite bökigt eftersom kanalanslutningarna inte är anpassade för nya FTX-aggregat men vi skulle säga att det kostar mellan 55 000 – 70 000 kr ink moms efter rot för att byta ut ett gammalt Kantherm FTX-Aggregat.

2022-09-27T20:55:47+01:0027 september 2022|Energieffektivisering, Energioptimering, FTX-System|