Välj rätt ventilationssystem – 3 vanligaste typerna

Välj rätt ventilationssystem – 3 vanligaste typerna

Vet du vilket ventilationssystem du har i din bostad? Om inte så är du inte ensam. Ventilationen är ofta inte det man lägger mest tid på att undersöka eller som påverkar ens val när man köper en lägenhet eller ett hus. Vi förstår det. Men när du väl flyttat in finns det flera anledningar att undersöka att ventilationen fungerar som den ska.

Vi har gjort en liten översikt över de olika system som finns på marknaden idag och vad du kan tänka på för att se till att ventilationen fungerar i din bostad.

ventilationssystem olika typer

Vad gör ett ventilationssystem?

Ventilationssystemet i din bostad ser till att du får ett bra inomhusklimat. När det mår bra så mår både människorna och själva huset bra. Tecken på att du kan ha problem med ventilationen är om du upplever dålig lukt eller att luften känns instängd och ofräsch. Mögel i badrum och fukt som inte vädras bort snabbt är andra signaler på att du bör kontrollera ditt ventilationssystem.

Tre huvudsakliga typer för ventilationssystem

I Sverige finns tre vanliga system för att hantera bostadens ventilation. Dessa är självdragsventilation, ventilation med mekanisk frånluft och det som kallas FTX-system. Alla tre systemen är vanliga i svenska bostäder. Här kommer en kort beskrivning över hur de tre olika ventilationstyperna fungerar.

1. Självdragsventilation

Självdragsventilation är vanligt i äldre hus. Det bygger på att varm luft stiger uppåt och kan lämna bostaden genom olika kanaler. Ny luft kan då sugas in genom ventiler eller otätheter vid fönster och dörrar. I många fall fungerar självdragsventilation bra.

Men renoveringar och moderniseringar som förändrar husets funktion kan göra att självdragsventilationen inte längre är tillräcklig utan behöver förstärkas. Ventilationssystemet fungerar bäst på vintern då det är stor temperaturskillnad mellan inomhusluft och uteluft.

2. Mekanisk frånluft

Mekanisk frånluftsventilation arbetar med fläktar som transporterar bort använd luft. När den använda luften lämnar huset uppstår ett undertryck och ny frisk luft letar sig in genom ventiler i väggar och fönster.

Denna typ av ventilationssystem gör att fukt från till exempel badrum och tvättstuga snabbare kan transporteras bort. Det minskar risken för mögelbildning i badrum och tvättstuga. Ett mekaniskt system kan bidra till friskare inomhusluft som är fri från allergener och andra skadliga ämnen.

3. FTX-ventilation

FTX-ventilation bygger på samma principer som den mekaniska frånluftsventilationen. Skillnaden är att det också finns funktioner för värmeåtervinning. Den värme som finns i den använda luften som lämnar huset tillvaratas och används för att värma upp den nya luften. Det ger ofta ett behagligt inomhusklimat och sparar dessutom pengar.

Utan FTX är den nya luften som kommer in via ventilerna kall och den gamla luftens värmeinnehåll går till spillo. System för FTX-ventilation filtrerar också luften från damm och pollen. Så länge du sköter din anläggning rätt och byter filter med regelbundna intervaller så ger FTX ett mycket bra inomhusklimat där luften cirkuleras till alla rum under dygnets alla timmar.

FTX-ventilation - allt du behöver veta

Bra att göra en kontroll av sitt ventilationssystem

Det är inte alltid man själv märker om det finns problem med ventilationen i bostaden. Eftersom vi spenderar så mycket tid inomhus vänjer vi oss vid de lukter och förhållanden som råder hemma. Förbättrad eller justerad ventilation kan lyfta känslan och göra oss både piggare och friskare.

Många hus har genomgått stora förändringar sedan de byggdes. Vi använder rum och ytor på sätt som inte konstruktören tänkt sig när huset ritades. Tilläggsisolering och tätning av fönster och dörrar kan därför göra att för lite frisk luft kommer in i bostaden.

Aerius Ventilation har vi lång erfarenhet av att hjälpa privatpersoner, företag och fastighetsägare att skapa ett bättre inomhusklimat. Vi kommer gärna och kollar att du har den bästa lösningen för din bostad eller om vi kan hjälpa dig göra förändringar som kan få positiva effekter för både plånbok och hälsa. Kontakta oss idag för att boka ett kostnadsfritt platsbesök!

Vilka olika ventilationssystem finns det?

De vanligaste ventilationssystemen är FTX ventilation, Frånluftsventilation, Självdrag, Mekanisk Till- och frånluft, Förstärkt självdrag och krypgrundsventilation.

Vanliga frågor om ventilationssystem

Vilket ventilationssystem passar bäst för villa?2022-06-29T10:31:36+01:00

Ett FTX-system är en optimal lösning för hus och villa. Då kan du vara säker på att du får ett bra inomhusklimat och en energisnål lösning. Men det är inte alla som har ekonomin för att installera ett FTX-aggregat. Då kan mekanisk frånluft vara en bättre lösning. Om du vill diskutera vad som passar bäst för dig finns vi alltid tillgängliga. 

Hur ofta bör jag göra en service på min ventilation?2022-06-29T10:31:33+01:00

Det beror helt på vilket system du har. Om du inte vet när det senast gjordes en service så är det nog dags att se över din ventilation. En bra riktlinje är att göra en ventilationsservice ungefär vart tredje år. Då kan du vara säker på att ditt system fungerar bra och att eventuella problem upptäcks i tid. 

Vilket ventilationssystem ska vi välja för kontoret?2022-06-29T10:31:30+01:00

Här är det viktigt att välja en lösning som ger en god ventilation och rätt temperatur inomhus. Valet av lösning beror på hur många som vistas på kontoret, hur planlösningen ser ut och även vilken typ av verksamhet som bedrivs. Hör av dig till oss så tar vi fram en kvalitativ och hållbar lösning för ert kontor.