Högt ljud från ventilationen? Så här löser du problemet

Högt ljud från ventilation? Så här löser du problemet

Hör du högt ljud från din ventilation? Då är du inte ensam. I den här artikeln går vi igenom varför det tjuter i ventilationen och hur du åtgärdar oljud i ventilation.

högt och vinande ljud från ventilationen

Varför uppstår ett visselljud i ventilation eller ett tjutande ljud

Anledningen är att fläktmotorn som driver på ventilationssystemet förmodligen är slitet. I fläktmotorn sitter kullager. Kullager är en slitagedel som med åren blir sämre. När ljudet uppstår så är det för att kullagren ”hoppat”, det vill säga de har blivit lösa eller förslitits till den grad att kullagret sitter löst. Därför slår de i när fläktmotorn spinner och arbetar, vilket i sin tur avger ljud i ventilationen. Ljudet upplevs som ett ”mekaniskt” ljud och inte ”luftljud”.

Man kan förlänga fläktmotorns livslängd genom att genomföra en regelbunden service av ventilationssystemet.

Hur åtgärdar man ljud från ventilation i de fall ett vinande ljud uppstår?

Det finns två alternativ – du kan antingen byta kullagren på fläktmotorn eller byta ut hela fläktmotorn. Vi rekommenderar det senare alternativet.

Om frånluftsfläkten är stor, det vill säga om den till exempel betjänar ett flerbostadshus, kan det vara en bra idé att byta kullagren istället för att byta hela. Är fläktmotorn avsedd för en villa är det däremot mer lönsamt att byta ut hela fläktmotorn. Om du byter kullager förlängs livslängden i några år, men det är ingen hållbar lösning i längden.

Idag finns det dessutom nyare fläktmotorer som drar mindre ström som till exempel ec-fläktar. Då man kan lika gärna passa på att byta till en mer energisnål fläktmotor. Något som kommer ge dig en lägre elräkning och sänka dina kostnader.

Tjuter din ventilation måste det åtgärdas omgående

Har ljudet från ventilationssystem gradvis blivit värre? I många fall har husägare upplevt vinande ljud eller oljud som till en början inte varit speciellt störande. Oftast reagerar man på problemet när ljudet gradvis blivit högre och högre.

Vinande ljud, tjutande ljud och visselljud är de ljud som pekar på att kullagren är trasiga och måste åtgärdas. Dessa ljudtyper är ej naturliga och inget som ska förekomma i ett välfungerande ventilationssystem. Om du upplever något av de ovannämnda ljudnivåerna är svaret alltså att det något fel på din ventilation. Du bör kontakta en fackman omgående och få en översyn på fläkten.

Som ventilationsfirma träffar vi på Aerius dagligen kunder med vinande ventilation och har hjälpt tusentals kunder att komma till bukt med problemet.

Vad händer om man inte åtgärdar högt ljud visselljud från ventilation?

Om du låter bli att åtgärda visselljud, tjutande ljud eller vinande ljud kan fläktmotorn ”skära” sig, vilket kan leda till omfattande skador i plåten där fläktmotorn sitter. Vi har varit med om att en fläktmotor brunnit upp. I det fallet hade kullagren hoppat och efter ett tag skurit sig helt så att en brand uppstod vid fläktmotorn. Hela motorn var svart.

Ovan är ”worst case” scenario och inget man ska ha som referens till varför man ska byta. Dock ska du så snabbt som möjligt åtgärda problemet och inte låta det gå flera år. Om du hör ovannämnda ljudnivåer bör du åtgärda det direkt. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med din ventilation.

Vad ska jag göra om jag hör ljud från ventilationen?

Då är det bäst att kontakta en ventilationsfirma som oss på Aerius. Våra erfarna ventilationstekniker hjälper dig snabbt och effektivt.

Hur mycket får ventilationen låta?

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller dessa riktvärden för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus:

  • Maximalt ljud – 45 dB
  • Ekvivalent ljud – 30 dB

Här kan du läsa mer.

Hur tar jag reda på hur mycket min ventilation låter?

För dig som bor i villa och har problem med visselljud eller vinande/tjutande ljud från din ventilation bör kontakta en fackman. De kan då göra en felsökning och åtgärda eventuella brister.

Ljuddämpare för ventilation

Ifall du inte har några problem med ditt ventilationssystem men upplever oljud kan du sätta in ljuddämpare i ventilationskanalerna. Detta gäller ifall du har nyinstallerat ventilationssystem eller om du haft en fackman som felsökt utan att hitta fel i motorer eller slitage på kullager. Det finns en uppsjö av olika typer av ljuddämpare. Det finns både kanaldämpare, ljuddämpare, ljudslangar, böjda ljuddämpare och så vidare. Det finns olika längder på ljuddämpare och även olika diameter. Det är viktigt att förstå att ett ventilationssystem alltid kommer att avge lite ljud. Men man bör alltid undersöka sitt ventilationssystem för att se ifall det finns några befintliga ljuddämpare och om det isåfall finns plats för att sätta ljuddämpare. Rådfråga med en sakkunnig inom ventilation.

Relaterade artiklar

Vad tycker våra kunder?

Sedan starten år 2015 har vi alltid haft kunden i fokus, värdesatt god kvalitet och månat om hög leveranssäkerhet, därför är vi stolta över att ha ett av branschens högsta betyg vad det gäller kundnöjdhet. Läs mer om vad våra kunder tycker om oss.

Offertförfrågan

Vi älskar utmaningar och att hjälpa andra till ett friskare inomhusklimat. Hör gärna av dig så kikar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 24 timmar!

Fler frågor

Börja med att kontakta oss så kikar vi på förutsättningarna, ledtider just nu är alltifrån några dagar till några månader beroende på omfattning av undersökning, projektering och arbete.

Vi nås via telefon och mejl. Ring 010-300 16 00 eller skicka e-post till [email protected]. Vi återkopplar alltid inom två arbetsdagar.

Vårt serviceområde inkluderar Stockholms län, Dalarnas län, Södermanlands län, Örebros län, Västmanlands län, Jönköpings län, Kalmars län med omnejd. Vi hjälper gärna kunder från mindre städer och vi har valt att arbeta i hela Mellansverige, främst när det gäller att byta FTX-system för villor och bostadsrättsföreningar.

Läs mer om var vi arbetar.

Vi utför alla möjliga typer av ventilationsarbeten, både för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår styrka ligger i att vi anpassar lösningen utifrån kundens behov. Vi gillar mindre jobb som till exempel service och ventilationsrengöring, samtidigt hjälper vi de kunder som vill investera stort i sitt inomhusklimat.

Aerius Ventilation - din specialist inom ventilation och inomhusklimat

Vanliga frågor om högt ljud från ventilation

Vad kostar det att byta ut fläktmotorn?2022-06-27T15:59:45+01:00

Det beror på vilket typ av ventilationssystem du har. Vi byter alla typer av fläktmotorer, från mindre takfläktar till större FTX-system. Hör av dig till oss så ger vi dig en skräddarsydd offert. 

Hur snabbt kan jag få hjälp med min ventilation?2022-06-27T15:59:57+01:00

Beroende på omfattning av projekt så kan det ta alltifrån några dagar till några månader. Kontakta oss direkt så kan vi ge dig ett mer exakt svar. 

Hur dämpar jag ljudet från ventilationen?2022-06-27T16:00:05+01:00

Man kan prova att sätta in en ljuddämpare i ventilationen. Om det inte löser problemet är det bäst att kontakta en professionell ventilationsfirma som ser över din ventilationslösning. Bor du i hyresrätt ska du kontakta din hyresvärd. 

Vad kan man göra med en frånluftsfläkt som låter?2022-10-20T14:14:18+01:00

Man kan anlita oss som ventilationsföretag och göra en översyn. Beroende på vad problemet är kan man t ex byta kullager på fläkten. Det kan också räcka med att göra en ventilationsrengöring av fläkten och kanalerna. Därför rekommenderar vi att man hör av sig till oss på Aerius Ventilation så hjälper vi dig med det mest kostnadseffektiva alternativet.

Kan man ljuddämpa specifika rum där man upplever hög ljudnivå?2022-10-20T14:15:56+01:00

Ja, det går att sätta in så kallade kanaldämpare i specifika kanaler för att få lägre ljudnivå. Det bästa är att sätta stora ljuddämpare på kanaldragningen till ventilationen.